Průzkum ukázal, kolik lidí pije denně. I to, že mezi abstinenty se vyskytuje jen 17 % kuřáků

Čím více pijete, tím vyšší pravděpodobnost je, že také kouříte Alexas_Fotos / Pixabay

Státní zdravotní ústav (SZÚ) nedávno vydal velmi zajímavou publikaci o užívání tabáku a alkoholu v České republice za rok 2019. Tato publikace přichází s jednou lepší a jednou horší zprávou – zatímco u kouření můžeme sledovat mírný pokles, u alkoholu nárůst. Ze zprávy vyplývá mnoho zajímavých zjištění o české populaci a jejím vztahu ke kouření a alkoholu. Ta nejzajímavější z nich vám přinášíme v tomto článku.

Přečtěte si také

Obchodní řetězce cílí na mladé: Jak se jim daří na TikToku?
Obchodní řetězce cílí na mladé: Jak se jim daří na TikToku?

Průzkumu se účastnilo 1 806 respondentů

Tato zpráva vychází z průzkumu, jehož se účastnilo 1 806 jedinců, kteří byli vybráni náhodným výběrem za pomoci kvót.

Celkem bylo v průzkumu zastoupeno 883 mužů (48,9 %) a 923 žen (51,1 %) z těchto věkových skupin: 25–44 let (627 respondentů), 45–64 let (562 respondentů), 65+ (421 respondentů) a 15–24 let (196 respondentů).

Jak jsme na tom s kouřením?

Z průzkumu vyplynulo, že mezi respondenty bylo 24,9 % kuřáků (muži 29,2 %, ženy 20,7 %). Denních kuřáků bylo 18,1 % (21,1 % mužů, 15,2 % žen) a příležitostných 6,8 % (8,2 % mužů, 5,5 % žen). Pokud porovnáme rok 2019 s rokem 2018, můžeme právě zde sledovat výraznější pokles, v roce 2018 bylo totiž kuřáků 28,5 %, od roku 2012 se tak jedná o trvalý úbytek.

Pozitivní je zjištění, že celoživotních nekuřáků ve zkoumaném vzorku obyvatel Česka je 58,7 % (53 % mužů, 64,2 % žen).

Nejrizikovějším věkem, tedy věkem, kdy Češi začínají s kouřením, je 15–19 let. V této době začalo kouřit 61,1 % respondentů, přičemž mužů je více (muži 63,1 %, ženy 58,5 %). Ženy přitom začínají s kouřením až v pozdějším věku.

Alarmující je zejména fakt, že mezi dotazovaným vzorkem obyvatelstva je 6,7 % respondentů, kteří začali pravidelně kouřit už před 14. rokem života.

Kuřáků od roku 2012 postupně ubývá Myriams-Fotos / Pixabay

Jak jsme na tom s pitím alkoholu?

Lepší zprávy máme už za sebou. Pojďme se podívat na to horší – pití alkoholu.

K častému pití alkoholu, tedy denně nebo obden, se přihlásilo 17,4 % dotázaných, což poukazuje na to, že se toho příliš za rok nezměnilo, v roce 2018 byl tento podíl 16,7 %. Častěji alkohol pijí muži (25 %), zatímco ženy mu holdují méně (10,2 %). Nejoblíbenějším alkoholickým nápojem u mužů je pivo a u žen víno.

Pokud do souboru dotazovaných jedinců nepočítáme abstinenty, průměrná roční spotřeba čistého alkoholu v litrech je 8,8 (muži 12,1 litrů, ženy 5,4 litrů). Průměrně tak denně, nepočítaje abstinenty, vypijeme 20,3 gramů alkoholu denně (muži 28,1 gramů, ženy 12,5 gramů).

Škodlivé pití alkoholu (definice dle WHO je 60 gramů alkoholu u mužů a 40 gramů u žen) bylo zaznamenáno u 9,3 respondentů (12,5 % mužů a 6,3 % žen). Umírněné pití (do 40 gramů alkoholu u mužů a 20 gramů u žen) pak můžeme sledovat u 70,1 % zkoumaného obyvatelstva.

Raději nealko?

Pití alkoholu a kouření spolu úzce souvisí

Ze zprávy mimo jiné vyplynulo, že existuje velmi úzká souvislost mezi kouřením a pitím alkoholu. Zde můžeme sledovat takřka lineární nárůst kuřáctví. Mezi abstinenty se vyskytuje jen 17 % kuřáků, mezi lidmi, kteří pijí umírněně, je 25,7 % kuřáků, u rizikových konzumentů alkoholu 49,2 % a u těch, kteří se oddávají škodlivému pití, jde o podíl 54,1 %.

Kupi Magazín na homepage Seznamu?Přidat boxík na Seznam.cz