Prodej aut na benzínový či dieselový pohon bude v EU možná od roku 2035 zcela zakázán

Elektromobil nabíjející se na dobíjecí stanici Canva

Aby minimalizovala vznik emisí oxidu uhličitého a jejich negativní dopad na životní prostředí, navrhla Evropská komise zakázat v EU od roku 2035 výrobu nových aut se spalovacími motory. Je to součást plánu, jak se stát do poloviny století prvním uhlíkově neutrálním kontinentem na světě.

Přečtěte si také

Au! Jak se co nejrychleji zbavit puchýře na chodidle? A je lepší ho propíchnout, nebo ne?

Klimatické cíle Evropské unie

Aby zabránila dalšímu ničení životního prostředí, zpomalila jeho negativní dopady a pomohla odvrátit ekologickou katastrofu, navrhla EU balíček „Fit for 55“ – dokument s jasně stanovenými klimatickými cíli, který souvisí se snahou dosáhnout do poloviny století jako první kontinent vůbec klimatické neutrality. V návrhu je mimo jiné zákaz vyrábět po roce 2035 auta se spalovacími motory.

Auta se spalovacími motory vyrobené do té doby by se mohla nadále používat, jen by se od zmíněného roku už žádná další s takovými motory nevyráběla. Evropská komise přitom počítala s životností auta 15 let, v roce 2050 by tak podle ní na silnicích teoreticky už žádná emisní vozidla být neměla. Ty nová by mohl kromě elektřiny pohánět například vodík nebo syntetická paliva. Obě možnosti jsou, na rozdíl od benzínových nebo naftových motorů, zcela bezemisní.

Zrychlující automobil s hustým kouřem plynoucím z jeho výfuku Canva

Záleží na schválení členskými státy

Přestože místopředseda Evropské komise Frans Timmermans vnímá vzniklý legislativní návrh ve snaze omezit klimatickou změnu jako přelomový, konečné rozhodnutí záleží na přijetí či odmítnutí navržených bodů Evropskou komisí i členskými státy. Přijetí návrhu by znamenalo, byť až za 14 let, radikální změny nejen v infrastrukturách zapojených států.

Vášnivá debata a odmítavý postoj se údajně očekává nejvíc od Česka či Polska, ale také od části automobilové lobby napříč celou EU. Pokud by nakonec přece jen ke schválení všech bodů ve zmíněném návrhu došlo, platit by začaly od roku 2026.

Dalšími body jsou například:

  • Snaha rozšířit systém emisních povolenek – nově by se tak platilo za znečišťování ovzduší z vytápění budov a ze silniční a lodní dopravy.
  • Zvýšit podíl obnovitelných zdrojů při výrobě energie v EU do roku 2030 na 40 %.
  • Zavést tzv. uhlíkové clo platící pro firmy, které do EU dovážejí neekologicky vyráběné průmyslové produkty.

Budování elektrostanic a podpora elektromobility

Vyrábět nové vozy tak, aby neprodukovaly žádné emise, je o poznání nákladnější než výroba aut na benzín či dieselový pohon. Se zvýšením výrobní ceny jde samozřejmě ruku v ruce také zvýšení ceny nákupní. Ve snaze vykompenzovat větší pořizovací náklady nabízejí státy lidem s elektroauty různé výhody. Snaží se je tím zároveň ke koupi i víc motivovat.

  • Sousední Německo například přispívá na nákup elektromobilu významnou částkou ze státní kasy.
  • U nás je možné využívat bezplatně dálnice, veřejné dobíjecí stanice či parkovací místa na modrých zónách nebo se jako majitel elektroauta přihlásit o zvýhodněný tarif na elektřinu pro celou domácnost.

Dojít by mělo také k výraznému nárůstu elektrických i vodíkových dobíjecích stanic. Podle evropského návrhu by členské země měly zajistit alespoň jednu elektrickou dobíjecí stanici na každých 60 km dálnic a rychlostních silnic, na každých 150 km pak alespoň jednu vodíkovou. Pro elektroauta by tak podle komise mělo být do roku 2030 v EU k dispozici celkem 3,5 milionu nabíjecích stanic.

Dobíjecí stanice pro elektromobily Canva

Automobilky už se na přechod připravují

Do výzkumu, vývoje a produkce elektromobilů investují automobilky už několik let výrazné finanční prostředky. Volkswagen dokonce plánuje do 15 let prodej naftových a benzínových aut v Evropě úplně zastavit. Některé z dalších známých značek požadují od EU více času na změnu nebo alespoň vyšší příliv veřejných financí do budování infrastruktury pro elektroauta.