Podezřelé ceny cukru prověřoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Jak dopadly výsledky rozsáhlého šetření?

2 lidé, nakupující v supermarketu 1000 Words / Shutterstock.com

Ve středu dopoledne se uskutečnila online tisková konference, na které Úřad pro ochranu hospodářské soutěže představil výsledky svého dlouhodobého šetření, zaměřeného na trh s cukrem v České republice. Toto šetření, které pokrývalo období od roku 2019 až do jara 2023, se detailně věnovalo analýze cenových vývojů, marží a obecně hospodářských podmínek v tomto klíčovém segmentu potravinářského průmyslu.

Přečtěte si také

Propadlá STK. Jak vysoká pokuta řidiči za jízdu hrozí a co se bude dít v případě dopravní nehody?

Šetření ÚOHS na trhu s cukrem

Na začátku konference byla představena podrobná studie, která mapovala trh s cukrovou řepou. Zjistilo se, že tento trh není příliš koncentrovaný a funguje na něm přibližně tisíc pěstitelů cukrové řepy, kteří každoročně uzavírají dohody o minimálních cenách prostřednictvím dvou hlavních sdružení.

Tato struktura pomáhá udržovat určitou rovnováhu a konkurenceschopnost mezi pěstiteli. Přestože se v roce 2022 ceny energií a hnojiv dramaticky zvýšily, což způsobilo vlnu nejistoty na trhu, nebyly zjištěny žádné důkazy o nekalých praktikách nebo zneužívání tržní síly mezi pěstiteli.

Zneužívají výrobci cukru svou tržní sílu?

Situace na trhu s výrobou cukru byla prezentována jako výrazně odlišná. Zde dominuje 5 výrobců, kteří provozují celkem 7 cukrovarů. Tento segment trhu je charakterizován tím, že většina produkce je určena pro výrobce potravin a alkoholických nápojů, přičemž jen malý podíl cukru směřuje přímo do maloobchodních řetězců.

Bylo zdůrazněno, že trh s cukrem je výrazně mezinárodní, což znamená, že se na něm odehrává významný objem jak exportu, tak importu cukru. Přes všechny tyto faktory a významný nárůst cen cukru v druhé polovině roku 2022, způsobený vyššími výrobními náklady, nebylo zjištěno, že by kterýkoliv z aktérů na trhu zneužíval svou tržní sílu.

Prodejna supermarketu Trong Nguyen / Shutterstock.com

Jak je to s cenami u prodejců cukru?

V oblasti maloobchodu, kde na trhu dominuje 8 hlavních řetězců, byla situace až do podzimu 2022 charakterizována velmi nízkými maržemi. Dokonce se stávalo, že cukr byl prodáván za ceny nižší, než byla jeho nákupní cena. Tento trend se však následně obrátil a marže na cukr vzrostly průměrně o 5 Kč za kilogram.

Úřad nyní prověřuje, zda nedošlo k nelegálnímu sladění cen mezi obchodními řetězci, a v rámci tohoto šetření byly provedeny kontroly u 4 z nich. Ačkoliv výsledky těchto kontrol zatím nebyly veřejně sděleny, úřad naznačil, že pokud budou zjištěny jakékoliv protiprávní praktiky, zahájí odpovídající správní řízení.

Kontrola dodržování novelizovaného zákona

Dále bylo oznámeno, že úřad zahájil kontrolu dodržování novely zákona o významné tržní síle a že v současné době provádí 22 šetření v různých sektorech trhu. V případě odhalení jakýchkoliv problémů je úřad připraven zahájit správní řízení, přičemž v současné době probíhají již 4 taková řízení.

Úřad se v roce 2024 zaměří na trh s potravinami

Na závěr konference Petr Mlsna z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže představil plány na další šetření v tomto roce. Tyto plány zahrnují nejen potravinářský průmysl, ale také sektor odpadového hospodářství, s cílem zjistit, zda nedochází k narušení trhu a jak tomu předejít. Tato iniciativa je součástí širšího úsilí úřadu o udržení spravedlivého a konkurenceschopného tržní prostředí v České republice.

Zdroj: ÚOHS