Kontrola textilních výrobků zjistila, že jsou v 50 % případů špatně označené

Štítek na textilu Tarzhanova / Shutterstock.com

Textil patří mezi nezbytné položky, které kupuje téměř každý spotřebitel. Někteří se při jeho nákupu soustředí převážně na značku, vzhled, na cenu nebo na materiálové složení. Většina lidí věří informacím, které jsou na štítku uvedené. Jsou ale pravdivé? Česká obchodní inspekce provedla kontroly, které zjistily, že tomu tak v mnoha případech není. Mnoho produktů má špatné značení, nebo dokonce nesprávně uvedené informace o materiálu.

Přečtěte si také

Jak správně skladovat víno, aby vám co nejdéle vydrželo? Jde to i bez speciální vinotéky
Jak správně skladovat víno, aby vám co nejdéle vydrželo? Jde to i bez speciální vinotéky

Co ČOI kontrolovala?

Ne každý ví, že probíhají také kontroly týkající se označení a složení textilu. ČOI se na ně zaměřila v období od 3. října 2022 do 3. března 2023. V této době provedla 858 kontrol.

Ověřovala při nich dodržování povinností vyplývajících hospodářským subjektům ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a dalších právních předpisů upravujících prodej textilních výrobků.

Žena kontroluje informace na štítku u textilu Kaspars Grinvalds / Shutterstock.com

Co ČOI zjistila?

Nedostatky byly odhaleny celkem ve 430 případech, tedy u 50,1 % kontrol. Obzvláště špatně dopadly kontroly materiálového složení. V tuzemsku bylo během kontrolní akce odebráno 14 vzorků textilních výrobků pro účely laboratorního testování, každý z nich u jiného hospodářského subjektu.

Vzorky byly odeslány do akreditované zkušební laboratoře, která provedla zkoušky ověřující správnost značení testovaných vzorků textilních výrobků z hlediska údajů o materiálovém složení. Ze 14 testovaných vzorků textilních výrobků vyhověly pouze 4 vzorky, jde tedy o pochybení u více než 70 % případů.

Další zjištěné nedostatky

146 případů se týkalo Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků.

4 případy se týkaly Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/425 o osobních ochranných prostředcích.

420 případů se týkalo zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

152 případů se týkalo právních předpisů v dozorové pravomoci České obchodní inspekce, jde například o:

  • 39 případů porušení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (nejvíce § 13 odst. 9, který upravuje podmínky při uvádění stanovených výrobků na trh).
  • 15 případů porušení zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (nejčastěji § 73, který ukládá poslednímu prodejci povinnost uvést při prodeji nového elektrického zařízení odděleně od jeho ceny náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení).
  • 15 případů porušení zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh (nejčastěji § 9, stanovující povinnosti distributora před dodáním výrobků na trh).
  • 8 případů porušení zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (§ 10 odst. 2, když kontrolovaná osoba nesplnila uložené povinnosti).
  • 8 případů porušení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech (§ 3 odst. 3, kdy prodávající nesplnil povinnost poskytnout spotřebiteli v místě prodeje výrobků plastovou odnosnou tašku minimálně za náhradu nákladů, které odpovídají nákladům na její pořízení, mimo velmi lehkou plastovou odnosnou tašku).
Žena nakupuje v obchodě s oblečením NDAB Creativity / Shutterstock.com

Jak byla pochybení potrestána?

Nedostatky byly potrestány, ČOI za uvedené období pravomocně uložila celkem 299 pokut v celkové výši 1 647 000 Kč. Vzhledem k vysokému množství zjištěných nedostatků se budou kontrolní akce zaměřené na značení textilních výrobků opakovat. Tyto kontroly jsou pro spotřebitele signálem, že informace na textilu nemusí striktně odpovídat realitě.

Zdroj: COI.cz