ČOI zjistila, že i po novele zákona obchodníci klamou spotřebitele se svými slevami

Zlevněné zboží označené nápisem se slevou M.Gunsyah / Shutterstock.com

Sleva je magickým slovem, které dokáže zázračně proudit nákupní libido českého spotřebitele. Jelikož ceny různého sortimentu rostou, slevy představují možnost, jak výrazně ušetřit. Celá řada spotřebitelů provádí nákupy právě podle zboží v akci a mnoho obchodníků toto nákupní chování zneužívá k falešným slevám. Zabránit tomu měla novela zákona, ale jak Česká obchodní inspekce zjistila, ne každý obchodník se jí řídí.

Přečtěte si také

Obchody stahují z prodeje: Kuřecí maso se salmonelou i antibiotiky a tvaroh s úlomky kovu. Nemáte je doma také?
Obchody stahují z prodeje: Kuřecí maso se salmonelou i antibiotiky a tvaroh s úlomky kovu. Nemáte je doma také?

Novela zákona o ochraně spotřebitele

Už začátkem roku nabyla účinnosti novela zákona o ochraně spotřebitele, jejíž součástí je i nová právní úprava poskytování informací o slevách z cen výrobků. Její dodržování kontroluje Česká obchodní inspekce (ČOI), která v období od 6. ledna do 30. června letošního roku prováděla kontroly zaměřené na dodržování tohoto zákona. Konkrétně na dodržování zákona o ochraně spotřebitelů při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli, které vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady EU. Cílem uvedené evropské právní úpravy je reagovat na nekalé marketingové praktiky prodávajících, které mohly ve spotřebiteli vyvolávat mylný dojem o slevách z cen výrobků a podmínkách, za kterých byly tyto slevy poskytnuty.

Žena skenuje výrobek v obchodě STEKLO / Shutterstock.com

Nové povinnosti

Příkladem je krátkodobé navýšení ceny, ze které byla následně vypočítána sleva. Konečná cena zboží je někdy dokonce i vyšší než cena zboží před jejím krátkodobým navýšením. Prodávající má díky novele rozšířenou informační povinnost. V případě, že deklaruje slevu z ceny výrobku, musí spotřebitele informovat o nejnižší ceně, za kterou byl výrobek prodáván v době 30 dnů před poskytnutím slevy, nebo od okamžiku, kdy začal výrobek nabízet, pokud je výrobek v prodeji dobu kratší něž 30 dnů.

Pokud dojde k postupnému zvyšování slevy z ceny výrobku, může prodávající uvést nejnižší cenu, za kterou výrobek nabízel a prodával 30 dnů před poskytnutím první slevy. Spotřebitel má díky tomu možnost porovnat nejnižší cenu výrobku za posledních 30 dnů a aktuální cenu výrobku po poskytnutí slevy. Nevztahuje se to pouze na výrobky podléhající rychlé zkáze a výrobky s krátkou dobou spotřeby.

Více než polovina kontrol odhalila porušení právních předpisů

V prvním pololetí tohoto roku provedla Česká obchodní inspekce celkem 1 142 kontrol. Porušení právních předpisů bylo zjištěno při 668 kontrolách, tedy v 58,5 % případů, a porušení povinností vyplývajících prodávajícímu ze zákona o ochraně spotřebitele při 456 kontrolách, ve 39,9 % případů.

Nejčastějšími porušeními, kterých se prodávající dopustili, patřilo opomenutí uvedení nejnižší ceny výrobku, za kterou byl výrobek nabízen a prodáván v době 30 dnů před poskytnutím slevy a výpočet slevy z jiné než nejnižší ceny, za kterou byl výrobek v době 30 dnů před poskytnutím slevy nabízen a prodáván.

Celkově bylo uloženo 39 pokut v celkové hodnotě 563.500 Kč.

Žena kontroluje cenovku na digestoři l i g h t p o e t / Shutterstock.com

„Výsledky této akce potvrdily, že kontrolované osoby v řadě případů nedodržovaly povinnosti, které jim plynou z novely zákona o ochraně spotřebitele, konkrétně ustanovení, které se týká informací o slevách z cen výrobků. Při kontrolách se převážně prokázaly nesprávné výpočty slev. Dále inspektoři zjistili případy, kdy deklarovaná sleva z ceny výrobku neobsahovala informaci o nejnižší ceně, za kterou jej prodávající nabízel a prodával v době 30 dnů před poskytnutím slevy. ČOI také zaznamenává od nabytí účinnosti novely zákona vyšší množství spotřebitelských dotazů a podnětů týkajících se uvádění nesprávných informací o slevách,“ uvedl Jan Štěpánek, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

Jelikož bude dodržování zákona probíhat i nadále, obchodníci by měli brát novelu v potaz a zajistit spotřebitelům férové podmínky, díky kterým budou skutečně vědět, jestli nakupují ve slevě nebo jestli se je snaží obchodník pouze oklamat.

Zdroj: ČOI