Za 1. čtvrtletí 2023 zajistila ČOI téměř 2 700 padělků

ČOI kontroluje zboží ČOI

Boj proti padělkům se může zdát jako boj s větrnými mlýny, ale pokud by se nekontrolovaly, trh by jimi byl zaplavený a vzniklá škoda mnohem větší. V tuzemsku kontroluje zákaz nabídky, prodeje a skladování padělaného zboží Česká obchodní inspekce, která realizuje pravidelné akce. Letošní rok není výjimkou a jen za první čtvrtletí se jí podařilo odhalit více než 2 tisíce kusů padělků. O jaké zboží se jednalo a v jaké hodnotě padělky byly?

Přečtěte si také

Jablečné kapsičky s tvarohovou náplní
Jablečné kapsičky s tvarohovou náplní

230 kontrol za první čtvrtletí 2023

V prvním čtvrtletí letošního roku probíhala kontrolní akce, která trvala od 2. ledna do 31. března. ČOI uskutečnila 230 kontrol a v 84 případech bylo zjištěno porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování padělaného zboží. Porušení bylo v procentuálním vyjádření u 36,5 % kontrol, tedy zhruba v každém třetím případě. Zajištěno bylo celkem 2 683 kusů padělků, v hodnotě originálů jde o částku 3.762.218 Kč.

Padělány byly zejména textilní výrobky a hračky

Nejčastěji padělanými výrobky byly textilní výrobky a sortiment určený dětem, zejména hračky. Kontroly se týkaly především tržnic a tržišť v českém příhraničí. Dále byly kontrolovány pevné provozovny a také internetové obchody. Během kontrol využila ČOI součinnost živnostenských úřadů, které pomohly v 6 případech.

Níže můžete zhlédnout graf s podílem vybraných ochranných známek v celkovém objemu zajištěných výrobků. Ochranné známky, které výčet neobsahuje, se vyskytovaly v nižším počtu výrobků než 30 kusů zajištěných výrobků.

Graf s podílem vybraných ochranných známek v celkovém objemu zajištěných výrobků ČOI

Další graf ukazuje zajištěné výrobky podle značek v množství nad 30 kusů.

Zajištěné výrobky podle značek v množství nad 30 kusů ČOI

Téměř 80 % kontrol našlo nějaké pochybení

Kontroly ČOI byly prováděny na základě dosavadních poznatků, vlastní iniciativy, podnětů majitelů práv duševního vlastnictví nebo jejich zástupců a také na základě spotřebitelských podání. Kontrolovány byly nejen falzifikáty, ale také bylo prověřováno dodržování dalších povinností vyplývajících z právních předpisů v dozorové kompetenci České obchodní inspekce. V tomto ohledu byly právní předpisy porušeny v 78,7 % kontrol.

Kontroly podle inspektorátů a procentuální vyjádření jejich zjištění

  • Středočeský a Hl. město Praha – 12 / 100,00%
  • Jihočeský a Vysočina – 27 / 73,00%
  • Plzeňský a Karlovarský – 35 / 68,60%
  • Ústecký a Liberecký - 31 / 79,50%
  • Královéhradecký a Pardubický – 25 / 92,60%
  • Jihomoravský a Zlínský – 3 / 100,00%
  • Olomoucký a Moravskoslezský – 48 / 79,00%

ČOI uložila pokuty za více než 2 miliony korun

Všechny zajištěné výrobky byly uloženy mimo dosah kontrolovaných osob. Výrobky, u kterých bude pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, budou následně zničeny nebo využity k humanitárním účelům. Za zjištěná porušení právních předpisů pochopitelně padaly pokuty, celkem se jedná o 174 pokut v celkové výši 2.513.500 Kč.

Pravidelné kontroly ze strany ČOI dokazují, že je oblast příhraničí horkým místem, kde se pravidelně porušují práva duševního vlastnictví. Vzhledem k tomu, že zjištěná čísla nejsou malá, kontroly budou pokračovat i v následujících čtvrtletích.

Zdroj: ČOI