Sunar stahuje z trhu sušenky, které obsahují látku s karcinogenními účinky. Pozor také na HiPP BIO keksy!

Koláž výrobku „Srdíčka s příchutí jahoda, Sunar“ a „Jablečné keksy pro děti BIO, HiPP“ Koláž Canva / Sunar / HiPP

Hned dva výrobci oznámili stažení sušenek pro děti. Pokud jste v poslední době koupili výrobek značky Sunar nebo HIPP, pak věnujte pozornost našemu článku!

Přečtěte si také

Kupi slaví milion uživatelů! Soutěžíme o super ceny

Sunar stahuje z trhu svůj výrobek

Značka Sunar se rozhodla stáhnout z trhu srdíčka s příchutí jahoda, 50 g. Na tuto skutečnost upozornil řetězec Lidl, který vydal na svém facebookovém profilu svolávací akci.

Řetězec informoval, že během kontrol a předběžných analýz u výrobce bylo ve výrobku nalezeno nadměrné množství ochratoxinu A, u něhož jsou potvrzeny imunotoxické, teratogenní (vznik vrozených vývojových vad) a karcinogenní účinky. Podle prodejce ke stahování výrobku dochází v rámci preventivní ochrany spotřebitele.

„Jelikož jsou výrobky vyráběny dle nejpřísnějších požadavků na kojeneckou výživu, zahájili jsme veškerá šetření, jak ve výrobním závodě, tak v našich laboratořích v Čechách, abychom danou informaci ověřili a na základě nových výsledků učinili příslušná opatření,“ komentovala stažení výrobku pro děti společnost Hero Czech na svých webových stránkách.

Konkrétně se jedná o výrobek:

  • Sunar srdíčka s příchutí jahoda, 50 g, s minimální trvanlivostí uvedenou na obale do 16. 2. 2023
  • Číslo šarže: L204700731
  • Dodavatel: Hero Czech

Produkt můžete vrátit v jakékoli prodejně Lidl a budou vám za něj vráceny peníze v plné výši.

Co je to ochratoxin A

  • Ochratoxiny A, B a C jsou produkovány plísněmi rodu Aspergillus (A. ochraceus) a Penicillium (P. viridicatum, P. verrucosum aj.). Vyskytují se zejména v ječmeni, žitě, ovsu, pšenici, rýži a kukuřici.
  • Nejtoxičtější je ochratoxin A, který způsobuje poškození cytoplasmatických organel a přímo zasahuje do základních metabolických funkcí buněk, jako jsou tvorba energie a syntéza proteinů.
  • U ochratoxinu A byly potvrzeny imunotoxické, teratogenní (vznik vrozených vývojových vad) a karcinogenní účinky. Při ochratoxikóze dochází k výraznému podráždění sliznice trávicího ústrojí a k rozvoji akutní gastroenteritidy. Resorbované mykotoxiny vyvolávají toxickou nefropatii (poškození ledvin), která je provázena nechutenstvím, depresí, průjmy, horečkou, žíznivostí a častým a vydatným močením a postupnou dehydratací organismu.

(zdroj: bezpecnostpotravin.cz)

Dopřejte dětem raději zdravou svačinku

Obchodní řetězec Globus stahuje z prodeje HiPP BIO KEKSY

I z dalšího řetězce je stahována potravina pro děti – konkrétně se jedná o výrobek HiPP BIO keksy jablečné 150 g, DMT/šarže: L2007933778, s datem spotřeby uvedeným na obale 31. 10. 2022, ean: 4062300392960, dodavatel: HiPP CZECH S.R.O.

Důvod stažení řetězec Globus neuvádí. Obchod pouze zveřejnil, že má podezření na nevyhovující kvalitu výrobku.

Produkty můžete vrátit v jakémkoli hypermarketu Globus a budou vám vráceny peníze.