Virus ToBRFV napadá rajčata a papriky. EU zavádí přísné kontroly sazenic z třetích zemí

Rajčata na keříku Unsplash

EU chce zatočit s „rajčatovým“ virem ToBRFV. Od 3. 11. proto vydala legislativní opatření, které ukládá zvýšit četnost testování osiva a rostlin především z Číny, Indie a Izraele. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) se na testování rizikových dodávek zaměřuje již od roku 2019.

Přečtěte si také

Aerárium je minizahrádka za sklem. Jak si doma vyrobit dokonalé plantárium?
Aerárium je minizahrádka za sklem. Jak si doma vyrobit dokonalé plantárium?

ToBRFV napadá rajčata a papriky

Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) neboli virus hnědé vrásčitosti plodů rajčete je rostlinný virus poprvé popsaný v roce 2015 v Jordánsku a Izraeli napadající především rajčata a papriky.

Virus způsobuje kroucení a hnědnutí listů, vrásčité skvrny na plodech, následné snížení kvality plodu a neprodejnost sadby. Šíří se osivem i sadbou, přičemž nejrizikovější je sadba roubovaná. Největší výskyt byl u nás zaznamenán začátkem tohoto roku, kdy zlikvidoval sadbu rajčat ve sklenících u Velkých Němčic.

Rajčata na větvičce vyskládaná v přepravce Unsplash

ÚKZÚZ pracuje na vymýcení viru

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) se na virus, který likviduje úrodu a snižuje výnosy, zaměřil již v roce 2019, kdy zpřísnil testování zásilek s osivem ze zemí, v nichž je ToBRFV nejrozšířenější, tj. z Číny, Izraele, Tchaj-wanu či Indie.

Díky nařízení mimořádných opatření dokázal do letošního listopadu otestovat na 2 400 vzorků a vymýtit ohniska viru ve 34 oblastech pěstování rajčat a paprik. Díky informacím od dodavatelů nakaženého osiva navíc dokázal dohledat konkrétní pěstitele, kterým bylo osivo dodáno. Likvidací infikovaných rostlin a osiva se riziko výskytu ToBRFV a jeho šíření na území ČR významně snížilo – a testování pokračuje i nadále.

Nakupovat rajčata se ale bát nemusíte

EU došla trpělivost

Protože je však riziko zavlečení viru stále veliké, Evropská unie se rozhodla jednat. 3. listopadu proto vešla v platnost novela prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1809, která se nyní vztahuje i na hybridy rajčete a přesněji vymezuje území se zvýšeným rizikem výskytu viru a upřesňuje nařízená fytosanitární opatření. Na návrh České republiky se navýší četnost kontrol při dovozu z Číny z původních 20 % na 100 % a při dovozu z Izraele na 50 %.

Nadále také platí podmínka, že pro vydání rostlinolékařských pasů pro osivo je nutná vizuální prohlídka porostů inspektory rostlinolékařské služby – v Čechách jde právě o výše zmíněný ÚKZÚZ.

Kupi Magazín na homepage Seznamu?Přidat boxík na Seznam.cz