Nejlepší za posledních 20 let. Česká obchodní inspekce zveřejnila výsledky kontrol pohonných hmot

Čerpací stanice v Česku si mohou gratulovat k nejlepším výsledkům za posledních dvacet let IADE-Michoko / Pixabay

Česká obchodní inspekce mapuje už dvacet let kvalitu pohonných hmot na čerpacích stanicích po celé České republice. Nedávno zveřejnila výsledky za uplynulý rok, které potvrdily, že kvalita paliv byla v roce 2020 historicky nejlepší!

Přečtěte si také

Užijte si běhání i na podzim! Jakou vybrat výbavu a po kterých užitečných vychytávkách sáhnout?
Užijte si běhání i na podzim! Jakou vybrat výbavu a po kterých užitečných vychytávkách sáhnout?

Nejlepší vs. nejhorší výsledky

K nejlepším výsledkům při kontrolách dospěla ČOI v roce 2020, kdy celkově nevyhovělo jen 0,5 % odebraných vzorků (0,2 % benzin, 0,8 % motorová nafta, 0,0 % směsné palivo, 0,0 % FAME, 0,0 % LPG, 0,0 % CNG a 12,5% ethanol E85).

Naopak k celkově nejhorším výsledkům došla hned v prvním roce svých kontrol, respektive ve druhém pololetí roku 2001, kdy nevyhovělo 13,5 % kontrolovaných vzorků (5,7 % benzin, 15,8 % motorová nafta a 42,7 % směsné palivo).

V porovnání s rokem 2001 vykazují výsledky z loňského roku opravdu obrovské zlepšení jakosti prodávaných pohonných hmot u nás.

Čerpací stanice v Česku dosáhly historicky nejlepších výsledků u prodávaných pohonných hmot ElasticComputeFarm / Pixabay

Možná pomohl i covid

ČOI v roce 2020 odebrala a zkontrolovala celkem 2 251 vzorků pohonných hmot, a to konkrétně automobilových benzinů, motorové nafty, FAME, LPG, CNG a ethanolu E85.

  • Největší počet nevyhovujících vzorků, tedy pět, bylo zjištěno v únoru, v říjnu dva a v červnu, červenci, srpnu, září a prosinci pouze jeden.
  • V ostatních měsících vyšly vzorky jako naprosto vyhovující, ovšem s výjimkou dubna, kdy ČOI kvůli koronavirové pandemii neodebrala žádné vzorky pohonných hmot.

Tolerance odchylky parametru „tlak par“

Právě kvůli paralýze společnosti, kterou covid způsobil, došlo také k propadu prodejů automobilových benzinů. V souvislosti s tím ČOI umožnila prodejcům pohonných hmot doprodat skladové zásoby i s odchylkami parametru „tlak par“ a posuzovala tak vzorky v rozmezí 60–90 kPa až do 30. 6. 2020 jako nezávadné.

Co to znamená?

Hodnota tlaku par určuje, jak snadno lze nastartovat motor a jak rychle se zahřeje na potřebnou provozní teplotu. Čím vyšší hodnota, tím snadnější startování i zahřátí motoru je. Na druhou stranu však způsobuje vyšší tlak par vyšší ztráty při uskladnění paliva a vykazuje také vyšší obsah uhlovodíků odpařovaných z benzinu, což má v konečném důsledku negativní vliv na složení emisí.

  • Podle ČSN EN 228 má vzhledem k našim klimatickým podmínkám letní benzin kvůli větší odparnosti stanovený nižší tlak par, a to 45–60 kPa.
  • Jinak je tomu už ale u zimního benzinu, kdy se tlak par pohybuje v rozmezí 60–90 kPa, což mimo jiné umožňuje spolehlivý start i za nízkých teplot.
Prodejci pohonných hmot musí své zásoby plánovat s předstihem andreas160578 / Pixabay

Je nutné plánovat předem

Čerpací stanice tak musí pravidelně na jaře a na podzim své zásoby benzinu obměňovat a efektivně v předstihu plánovat. Je to totiž právě nevyhovující tlak par, který patří k nejčastěji porušovaným parametrům při kontrolách ČOI.

Kromě vysokých finančních postihů i v řádech milionů korun se provozovatelé čerpacích stanic vystavují poškození své pověsti, protože ČOI jejich prohřešky veřejně publikuje – přičemž ztráta důvěry zákazníků může být v konečném důsledku pro provozovatele bolestivějším trestem než zmíněný finanční postih.

Kupi Magazín na homepage Seznamu?Přidat boxík na Seznam.cz