Škodlivé látky v obalech a kelímcích podle nejnovější studie: Problém by měl mít Starbucks, Lidl a Albert

Kelímek Starbucks Natee Meepian / Shutterstock.com

Běžné produkty, jako jsou kelímky na kávu od Starbucks či obaly na potraviny zakoupené v Lidlu a Albertu, mohou obsahovat nebezpečné UV stabilizátory. Podle aktuálního výzkumu organizace Arnika tyto chemikálie představují riziko jak pro lidské zdraví, tak pro životní prostředí. Diskuse o regulaci těchto látek v Evropě nabývá na intenzitě.

Přečtěte si také

Výborný snack z listového těsta: Oblíbené pizza šneky chutnají všem

Přítomnost škodlivých látek v každodenních produktech

Podle nedávno provedeného šetření neziskové organizace Arnika bylo zjištěno, že řada široce používaných produktů, včetně opakovaně použitelných kelímků na kávu a obalů na potraviny, obsahuje nebezpečné UV stabilizátory. Tyto chemikálie, které jsou do plastů přidávány s cílem zvýšit jejich odolnost proti UV záření, se mohou uvolňovat do okolního prostředí a představovat riziko pro zdraví.

„Nejčastěji nacházenými UV stabilizátory v plastu testovaných výrobků byly látky, vyvolávající mimořádné obavy. Evropská legislativa REACH je takto klasifikuje kvůli jejich odolnosti vůči rozkladu v životním prostředí a hromadění v živých organismech včetně člověka. Další z nalezených stabilizátorů je zařazen mezi látky, které vyžadují celosvětovou eliminaci a vlády světa budou muset přijmout legislativní opatření k jeho stažení z výroby a použití,“ vysvětlila pro Ekonews autorka studie Jitka Straková.

Vliv na zdraví a ekosystém

UV stabilizátory byly nalezeny ve vodách, půdě, vzduchu a dokonce i v mateřském mléce. Mají potenciál negativně ovlivňovat hormonální rovnováhu, plodnost a vývoj dětí během prenatálního období. Přes současné povolení jejich užívání, rostoucí obavy z jejich dlouhodobých dopadů vyvolávají diskusi o nutnosti regulace.

Závěry výzkumu

Arnika, nezisková organizace specializující se na problematiku chemických látek a jejich dopad na životní prostředí, provedla analýzu vzorků, shromážděných během roku 2022 a následně v letošním roce. Experti této organizace zakoupili v dubnu 2022 deset kusů dětských potřeb a hraček, které přicházejí do styku s potravinami. Následně v srpnu a září 2023 se zaměřili na plastové potravinové obaly a opakovaně použitelné nádoby, zakoupené v běžných obchodních řetězcích. Dalších sedm produktů bylo odebráno přímo z domácností, kde byly užívány po několik let.

Platové kelímky, brčka a příbory photka / Shutterstock.com

Mezi testovanými produkty, na jejichž seznam se můžete podívat zde, byl například bílý, opakovaně použitelný kelímek od Starbucks, zakoupený v předchozím roce, který obsahoval UV stabilizátor 326. Tato látka je řazena mezi chemikálie, vyvolávající zvláštní obavy. Stejný stabilizátor byl detekován i v obalu na humus od značky Chef select, dostupném v síti Lidl, a v obalu na bramborové knedlíky z Albertu, kde byly navíc nalezeny další dva typy stabilizátorů.

Podle odborníků z Arniky, i když je v současné době používání UV stabilizátorů legální, Evropská unie uvažuje o jejich regulaci. Důvodem jsou obavy z dlouhodobého negativního vlivu těchto látek na životní prostředí a jejich akumulace v organismech. UV stabilizátor 328, nalezený v malém zahradním nářadí a skládacím kelímku značky Stojo, byl dokonce již v minulém roce doporučen k zákazu Stockholmskou úmluvou o persistentních organických polutantech.

Možné cesty řešení

Studie doporučuje zavedení mezinárodní dohody o plastech, která by se zaměřila na narůstající problém plastového znečištění a toxických chemikálií. Klíčovým bodem je rovněž zveřejňování informací o chemických látkách, použitých ve výrobcích, což by mohlo přispět k lepší ochraně spotřebitelů a přírody.

Závěrečné shrnutí

Výsledky výzkumu organizace Arnika upozorňují na vážný problém, který si žádá okamžitou pozornost ze strany výrobců, distributorů a regulátorů. Ochrana zdraví a přírody by měla být prioritou, což zahrnuje regulaci a transparentnost v používání chemických látek v běžných produktech.

Zdroj: Econews, Arnika