Bezbariérové e-shopy? Pouze čtvrtina e-shopů myslí na zákazníky se zdravotním postižením

Klávesnice s klávesou se znakem paraplegika niroworld / Shutterstock.com

Podle Českého statistického úřadu žije v České republice téměř 1,5 milionu lidí se zdravotním postižením. Je to velké číslo, myslí na to ale také obchodníci? Zdravotní postižení může znamenat nemožnost navštívit celou řadu kamenných obchodů, které mohou mít schody, úzké kabinky nebo třeba špatně čitelné či nevhodně umístěné cenovky. Jsou pro takové osoby vhodnou alternativou e-shopy? Bohužel ne vždy.

Přečtěte si také

Oslavte Mezinárodní den čokolády: Tipy, jak poznat opravdu kvalitní čokoládu
Oslavte Mezinárodní den čokolády: Tipy, jak poznat opravdu kvalitní čokoládu

Co by měl obchodník předpokládat?

Někteří si představují osoby se zdravotním postižením jako paraplegiky na vozíku, handicapů je ale celá škála. Týkají se také zrakových, sluchových, motorických nebo třeba kognitivních omezení.

Obchodník by měl myslet dopředu a podniknout takové kroky, aby měli lidé s postižením plný přístup k jeho produktům nebo službám. V zahraničí se na to myslí více – například ve Velké Británii trpí zdravotním postižením každý pátý člověk, a jelikož zde platí tzv. Zákon o rovnosti, jsou zde obchodníci povinní poskytovat stejnou zkušenost s webem pro všechny uživatele.

Kvalitní e-shop by měl dnes splňovat mezinárodně uznávané pokyny pro zpřístupnění webového obsahu (WCAG). Důležitý je například kontrast – je nezbytné, aby byly jednotlivé prvky na webu výrazně rozlišené, protože lidé se špatným zrakem mohou mít potíže s orientací na stránce a pozadí jim může splývat s textem.

Slepá žena pracuje s počítačem pomocí speciální klávesnice Chansom Pantip / Shutterstock.com

Málokterý e-shop je bezbariérový

V roce 2020 byla publikována švýcarská studie, kterou provedla nadace Access for All hodnotící internetové obchody podle WCAG. Uvedla, že 34 % testovaných online obchodů zcela vylučuje osoby se zdravotním postižením ze svého používání, a to kvůli svému designu. Pouze necelá čtvrtina byla snadno použitelná.

Tento fakt je podpořen zprávou společnosti Purple, ve které bylo v lednu 2021 dotazováno 836 lidí, kteří se identifikovali jako zdravotně postižení. Dále bylo dotazováno 1 000 lidí v srpnu 2021. Zjistilo se, že 15 % z dotazovaných mělo problémy se čtením webových stránek a 18 % tázaných používání webových stránek raději vzdalo.

Přístupnost zrakově postiženým

Ve studii bylo zjištěno, že osoby se zdravotním handicapem většinou nebyly schopné dokončit proces nákupu, což vedlo k jeho zrušení. Mezi poslední kroky nákupu patří výběr platby nebo dopravy – tato pole (a i další nezbytné kolonky a funkce) by měla být jasně označená a také propojená v backendu. Namísto toho jsou ovšem často označena pouze vizuálně, a to velmi nevýrazně, což může zrakově znevýhodněná osoba snadno přehlédnout.

Lidé se zrakovým postižením jsou obvykle závislí na čtečce obrazovky – povinná pole by proto měla být označena nejen hvězdičkou, ale také nápisem „povinné pole“. Stejně tak nemůže dotyčný leckdy vidět malá loga a symboly, měl by zde proto být i alternativní text, který čtečka přečte. Další možností je nechat si web přeložit do Braillova písma.

Zdravotně postižený muž pracující na počítači Vadim Zakharishchev / Shutterstock.com

Přístupnost pro osoby s motorickým postižením

Lidé s motorickým postižením jsou při nakupování online odkázáni na klávesnici – to znamená, že veškerý obsah, se kterým interagují, musí být ovladatelný výhradně pomocí klávesnice, bez myši. Zákazník by navíc měl u pokladny jasně rozpoznat, ve kterém poli formuláře se nachází.

Na jedné z webových stránek e-shopu testovaných švýcarskou studií například nevedla cesta zákazníka dále než k nákupnímu košíku – uživatel se totiž nemohl dostat na platební stránku bez použití myši. Jedná se přitom o ztracenou příležitost pro prodejce, který takto může přijít o zákazníka.

Nakupte si PC výbavu v akci – neudělá někomu radost?

Zpřístupnění e-shopu pro všechny bez rozdílu

V online nakupování neexistují příliš malé uličky a žádné schody, po kterých by člověk sestoupil k regálům. Lidé se zdravotním postižením ovšem stále znovu a znovu narážejí na překážky při virtuálním procházení.

Nemuselo by tomu tak přitom být, protože problémy lze snadno odstranit několika změnami, se kterými pomůže programátor. Obchodníci tak mohou s vynaložením relativně malého úsilí získat nové věrné zákazníky a tím zvýšit své příjmy v době, kdy se tržby všech obchodů citelně propadají.