ČOI zveřejnila, jaký sortiment se u nás nejčastěji padělá. Budete překvapeni

ČOI kontroluje zboží ČOI

Padělání produktů je dlouhodobým problémem, který poškozuje jak samotné značky, tak i konečné spotřebitele, ke kterým se dostávají méně kvalitní, či dokonce nebezpečné výrobky. Česká obchodní inspekce se za první čtvrtletí rozhodně nenudila a zajistila padělky za téměř 5 milionů korun. Jaké produkty jsou cílem padělání nejčastěji?

Přečtěte si také

Vláda zakázala HHC, HHC-O a THCP. Na některé kanabinoidy ale zapomněla

Padělají se především hračky

Cílem kontrol ČOI byla v 1. čtvrtletí 2022 zejména nabídka, prodej a skladování padělaného zboží. Prodej padělaného zboží je pochopitelně ilegální.

ČOI během svých 286 kontrol zjistila porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících práva duševního vlastnictví v 82 případech. Nejčastěji se padělaly hračky, výrobky pro děti a textil. Z hlediska objemu tvořily největší zastoupení značky PokémonWizards, Apple a Nike.

Zajištěno bylo 2 600 kusů padělků, a pokud bychom jejich cenu počítali podle originálů, jednalo by se o částku 4 912 862 Kč.

Podíl sortimentních skupin na celkovém objemu zajištěných výrobků ČOI

Kde kontroly probíhaly nejvíce?

Kontrola vzala útokem pevné provozovny, internetové obchody, tržnice a tržiště nacházející se v blízkosti hranic mezi Českou republikou, Německem a Rakouskem. Kontroly proběhly v obcích, ve kterých byl vyšší předpoklad výskytu padělaného zboží a ve kterých se toto zboží často zajišťuje. Šlo například o obce Potůčky, Vyšší Brod a Chvalovice – Hatě.

Proč je vlastně v těchto lokalitách tolik padělaného zboží? Souvisí to především s vysokou poptávkou ze strany německy mluvících spotřebitelů – ostatně, jejich podněty byly při kontrolách využity. Nešlo přitom o jednorázovou kontrolu, další budou v průběhu tohoto roku následovat.

Číselné vyjádření počtu kontrol a porušení předpisů ČOI

Většina kontrol zjistila porušování právních předpisů

Kontroly probíhaly od 3. ledna do 31. března 2022 a z hlediska procentuálního vyjádření došlo k porušení výše zmíněných práv ve 28,7 % případů. Nekontrolovalo se však jen porušení duševního vlastnictví a neoprávněné užívání označení chráněného podle zvláštního právního předpisu. Pracovníci ČOI se zaměřili i na kontrolu dalších právních předpisů, které jsou v jejich dozorové kompetenci. Právní předpisy byly porušeny ve 202 případech, což představuje 70,6 %.

A co se se zabaveným zbožím stalo? V souladu s § 7b zákona č. 64/1986 Sb. bylo uloženo mimo dosah kontrolovaných osob. V případě, že dané výrobky neodpovídají zvláštním právním předpisům, u nichž bude pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, budou následně zničeny nebo využity k humanitárním účelům.