ČOI provedla kontrolu hraček: 10 nebezpečných modelů a 814 porušení právních předpisů

Chlapec s hračkami Yuganov Konstantin / Shutterstock.com

Jaký je hlavní předpoklad u dětských hraček? Především by to měla být bezpečnost. Bohužel ne každá hračka je pro děti skutečně bezpečná. Velké riziko představuje obsah zakázaných chemikálií a mechanické závady. Ty mohou způsobit, že se malé části hraček uvolní a dítě je následně vdechne nebo spolkne. Možná si říkáte, že takových hraček je jen málo, ale kontroly České obchodní inspekce ukázaly, že se nedostatky týkají velkého množství dětských produktů.

Přečtěte si také

Komu se nelení, tomu se zelení. Starejte se o svůj trávník a bude dokonalý

814 modelů porušuje právní předpisy

V minulém roce provedla ČOI celkem 712 kontrol zaměřených na dodržování zákonných požadavků, které jsou konkretizovány v nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky a v technických normách.

Během kontrol prošlo pracovníkům pod rukama 1869 modelů hraček. Kontrolovalo se 18 výrobců, 15 dovozců do EU a 679 distributorů hraček určených pro děti ve věku do 14 let. Nedostatků bylo opravdu mnoho, shledány byly u 814 modelů hraček, tedy skoro v polovině případů.

Pořiďte dětem stejné hračky, jaké jste měli vy

Pokuty za 2,5 milionu korun

376 kontrol zjistilo porušení právních předpisů a 279 kontrol zjistilo porušení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. ČOI rozdala celkem 255 pokut v celkové výši 2.470.000 Kč. Stejně jako v předchozích letech, tak i v loňském roce se nejčastěji opakovala řada administrativních závad. U některých hraček šlo o jednu závadu, některé hračky měly hned několik závad najednou. Konkrétně se jedná o:

 • Nedostatky při identifikaci výrobce hračky (535 případů)
 • Nedostatky v identifikaci dovozce (353 případů)
 • Nedostatky v průvodní dokumentaci, jako jsou chybějící upozornění, instrukce či varování (325 případů)
 • Nedostatky v průvodní dokumentaci, jako je chybějící upozornění, instrukce či varování v českém jazyce (316 případů)
 • Chybějící povinné značení hraček značkou shody CE či provedení tohoto označení v nesprávném grafickém provedení (210 případů)
 • Nedostatky v povinném označení hračky typem, sériovým číslem či modelem (188 případů)
Panenka s copánky ČOI

10 hraček nahlášeno do systému RAPEX

V minulém roce bylo 10 modelů hraček vyhodnoceno jako nebezpečných, jelikož u nich bylo prokázáno vysoké riziko možného poranění nebo zdravotních následků pro dětský organismus, případně riziko pro životní prostředí v případě nevhodné likvidace.

Varování pro spotřebitele bylo zveřejněno na webu www.coi.cz a zároveň byly hračky nahlášeny do systému RAPEX. Tato zkratka označující Rapid Alert System for Non-Food Products je rychlým výstražným informačním systémem EU, který má za úkol pohotově informovat členské státy o nebezpečných spotřebitelských výrobcích nepotravinářského charakteru.

Do systému byly nahlášeny následující hračky:

 • Panenka s copánky
 • Sobí rohy
 • Rohy na svitri
 • Prstové barvy omyvatelné, Item No. FPR8, art. 0734
 • Nafukovací balónky DongFang Item No. A3
 • Nafukovací balónky PARTY, model 886101
 • Měkký míček – Soace Ball
 • Piánko na baterie
 • Piánko modrý lev
 • Robot DEFORM YIJUN, NO: YJ388-22
Děti si hrají s kostkami Emese / Shutterstock.com

Pokud máte malé děti, nebezpečné hračky se vyplatí na webových stránkách ČOI sledovat. I když je na trhu velké množství hraček, vždy existuje riziko, že se nějaká z nevhodných dostane i do rukou vašich ratolestí.