V Česku se prodávala rýže basmati obsahující desetkrát víc pesticidů, než je povolené množství. Nemáte ji doma také?

Muž si v obchodě vybírá balík rýže Canva

Rýže je velmi oblíbeným druhem přílohy pro lidi po celém světě. Je jednoduchá na přípravu, má neutrální chuť, takže se hodí k mnoha omáčkám a dá se připravit na stovky a stovky způsobů jako hlavní chod. Jenomže rýže není tak bezelstná, jak se na první pohled tváří. Ano, je přirozeně bezlepková a může být i dietní, nicméně může také obsahovat nadměrné množství reziduí pesticidů, jak se ukázalo při poslední kontrole.

Přečtěte si také

Vychutnejte si víkend ve znamení asijské kuchyně: 5 tipů oběd pro celou rodinu

Proč se používají pesticidy?

Pesticidy se při pěstování rýže a ostatních plodin zcela běžně používají. Jedině tak je možné uspokojit obrovskou poptávku a udržet plodinu v zisku. Kromě plevelu a hub je navíc potenciálním nebezpečím pro rýži také hmyz.

Zatímco například termiti a nosatci požírají kořeny rostlin, stonkovití vrtáci se živí výhonky rýže. Ostatní škůdci, jako kobylky či různí brouci, napadají rovnou listy, což rostlinám znemožňuje dostat se až do fáze produkce. Někteří škůdci dokonce požírají rovnou zrnka rýže.

Kromě toho, že tito drobní živočichové úrodu rýže poškodí, mohou na ni přenášet také různé choroby a viry. Právě proto je pro zemědělce použití pesticidů tak důležité.

Jak se přítomnost pesticidů v potravinách u nás kontroluje?

V rýži se bohužel také nachází rezidua pesticidů (pozůstatky použitých pesticidů). U nás v Česku kontrolu a monitoring pesticidů rostlinných produktů provádí Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Evropská komise pak pravidelně každý rok zveřejňuje doporučení, na které pesticidy a komodity by se kontroly měly zaměřovat. Nadlimitní hodnoty reziduí pesticidů jsou hlášeny do evropského Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva RASFF, jehož cílem je ochránit spotřebitele před nebezpečnými potravinami.

Co se reziduí pesticidů týče, existuje pojem maximální limit reziduí (MLR) vyjadřující nejvyšší přípustné a toxikologicky přijatelné množství pesticidů, které se uvádí v mg/kg. Důležité je, že mírné překročení pesticidních přípravků neznamená bezprostřední ohrožení zdraví konzumenta. Problém však může nastat při překročení vysokém.

  • Abyste množství reziduí pesticidů v rýži snížili, nezapomeňte ji před přípravou vždy důkladně propláchnout a poté dostatečně uvařit.
Balík nevyhovující rýže SZPI

V Česku prodávaná rýže basmati až 10× překročila maximální množství reziduí

Právě na základě pravidelných kontrol potravin odhalila SZPI na českém trhu nevyhovující potravinu – rýži basmati – Pure basmati rice old Crop s minimálním datem trvanlivosti do září 2021, prodávanou po 1kg a 5kg balení. Laboratorní rozbor v této potravině odhalil přítomnost dvou pesticidů v nadlimitním množství, a to tricyclazole (0,12 mg / kg) a thiametoxam (0,027 mg / kg).

U obou pesticidů je právním předpisem povoleno maximální akceptovatelné množství obou látek na 0,01 mg/kg. Celkově tak bylo staženo z trhu 1 100 kg nevyhovující šarže, jejímž dovozcem je společnost Swagat s.r.o.