Pandemie přinese vyšší ceny, bojí se Češi

Nejvíce Čechů se obává zdražování Canva

V době koronavirové pandemie se nejvíce Čechů obává možného zvýšení cen. Další starosti jim dělá pokles příjmu a také se bojí výpovědi ze zaměstnání. Na druhou stranu je netrápí strach z nedostatku potravin. Takové jsou závěry z průzkumu National Pandemic Alarm, který monitoruje nálady a postoje společnosti v období pandemie koronaviru a za kterým stojí výzkumné agentury Nielsen Admosphere, NMS Market Research a STEM/MARK.

Co v článku najdete

Přečtěte si také

Víte, jaký je rozdíl mezi českým a zahraničním máslem? Zjistěte, které je lepší!

Z uvedeného výzkumu vyplývá, že jsou Češi také největšími optimisty v porovnání s okolními státy. Méně než Slováci a Poláci se bojí ekonomických dopadů na ně osobně, na jejich rodinu a práci. Podle posledních výsledků z 26. března, který se zajímal o to, co dělá Čechům největší starosti, nás nejvíce trápí:

  1. obava ze zdražování
  2. strach ze snížení příjmu
  3. strach, že blízká osoba ztratí práci

„V této otázce se častěji bojíme o své blízké – že práci ztratí někdo z rodiny, než že o ni přijdeme přímo my samotní,“ konstatují autoři průzkumu National Pandemic Alarm. Naopak nejmenší obavy mají Češi z toho, že by nebyl dostatek základních potravin.

Lidé se podle průzkumu bojí zdražování potravin Canva

Češi důvěřují vládě

Drakonická opatření, která zavedla vláda před šířením nového typu koronaviru, schvaluje velká část Čechů. Vysoko Češi také hodnotí důvěru ve státní aparát v této bezprecedentní situaci. Naši slovenští sousedé jsou ke své vládě mnohem kritičtější. Vyplývá to z indexu důvěry ve státní aparát, který v Česku od začátku měření vzrostl o 3,5 bodu na 69,1 bodu, na Slovensku naopak zaznamenal pokles ze 73,5 na 66,2 bodu. 

Autoři průzkumu se zabývali i postojem obyvatel Česka k možnostem cestování v dobách pandemické krize. Tři pětiny vyslovily souhlas s naprostým zákazem cestovaní v tuzemsku s výjimkou nutných cest. Že jsme národ chatařů a chalupářů potvrzuje, že třetina z oslovených respondentů je pro výjezdy na chaty v případě, že lidé nebudou opouštět svůj pozemek. Nejčastěji proti cestování chatařů byli lidé ze středních Čech, Karlovarského a Libereckého kraje. Pouhých 14 procent Čechů by bylo pro neomezené cestování v rámci republiky za podmínky, že by lidé dodržovali hygienická pravidla.

V rámci šetření se dotazovaných také ptali, jaká opatření by podle svého uvážení vybrali, aby zabránili šíření pandemie.

  1. Na prvním místě se umístilo uzavření hranic. Tuto možnost zvolily dvě třetiny respondentů.
  2. Druhou příčku obsadilo povinné nošení roušek, pro které byla polovina dotázaných.
  3. Trojici opatření uzavírá omezení pohybu osob. Tuto možnost zvolilo 43 procent respondentů.

Výzkum National Pandemic Alarm zjišťoval názory respondentů prostřednictvím on-line dotazování. Do projektu se zapojilo 1 484 osob reprezentujících obecnou populaci ve věku od 15 let. Projekt probíhá od 16. března v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Bulharsku. Ke sběru dat dochází třikrát týdně.