Neprodané potraviny ze supermarketů putují stále častěji ke zvířatům v nouzi

Ježek s jablkem Shironina / Shutterstock.com

Cítíte se provinile, když vyhazujete nesnědené potraviny? Nyní si představte, jak velké množství potravin vyhazují veškeré obchody. Když se neprodá ovoce, zelenina nebo pečivo, nemusí vždy skončit v kontejnerech. Stále více obchodů si tento problém uvědomuje, a aby se jídlo zbytečně nevyhodilo, pomáhá nakrmit hladová zvířata. Díky spolupráci s četnými organizacemi putuje jídlo na důležitá místa. A jelikož povědomí o této pomoci roste, každý rok putuje ke zvířatům více a více potravin. Víte, jaké obchody zvířatům pomáhají?

Přečtěte si také

Je trestné konzumovat pečivo v supermarketu před zaplacením? Řetězce v tom mají jasno

Albert pomohl více než 165 tunami potravin

Mezi největší zvířecí sponzory patří Albert, který jim loni daroval přes 165 tun jídla. Směřovalo do 24 organizací, které zahrnují záchranné stanice, myslivecké spolky i hmyzí farmu. Jelikož Albert intenzivně zvyšuje své úsilí využít všechny neprodané potraviny, množství darovaných potravin se zvýšilo meziročně hned sedmkrát. Ke zvířatům míří potraviny, které už nemohou být použity k lidské konzumaci a nemohou tím pádem končit v potravinových bankách. Většinu darovaných potravin tvoří zelenina a ovoce, zbytek tvoří pečivo.

Pochutnají si lidé i koníci

Jiří Mareček, ředitel komunikace a udržitelnosti obchodů Albert, sdělil: „Předcházení plýtvání jídlem je v Albertu dlouhodobě prioritou v oblasti udržitelnosti. Už více než 10 let úspěšně rozvíjíme partnerství s potravinovými bankami. Albert je již několik let největším dárcem potravin. Stále ale zůstávají potraviny, které již nejsou vhodné k lidské konzumaci, anebo je potravinové banky z kapacitních důvodů nemohou uplatnit. Proto jsme v roce 2021 zahájili spolupráci se spolky, které se starají o zvířata. Jenom za loňský rok jim pomohlo přes 165 tun ovoce, zeleniny či pečiva.“

Zvířata konzumující zeleninu. Albert

Na zvířata myslí i BILLA

Mezi velké podporovatele zvířat patří rovněž řetězec BILLA. Už od roku 2020 je generálním partnerem záchranných stanic, kterým potraviny dodává. Dlouhodobým plánem tohoto řetězce je snižování potravinových ztrát a darování neprodaných potravin záchranným stanicím jim umožní lépe se o zvířata postarat. Zvířata jsou ve volné přírodě ohrožována mnoha nástrahami, za které je zodpovědný člověk, ať už jde o prosklené budovy, dráty vysokého napětí, auta nebo třeba odpadky. Potraviny zvířecí pacienti ocení, protože se díky pravidelné stravě dříve zotaví.

Ivan Holub, koordinátor udržitelného rozvoje obchodů BILLA, uvedl: „Neprodané potraviny, které již nelze nabídnout k lidské spotřebě, lze stále smysluplně využít a myšlenka podpořit naší jedinečnou a divokou faunu bezezbytku zapadá do naší dlouhodobé vize ochrany české přírody. BILLA přispívá na základní aktivity všech 35 záchranných stanic, jejichž cílem je pomáhat lidmi nalezeným divokým zvířatům v nouzi. Tato pomoc spočívá v telefonickém poradenství nálezcům zvířat, výjezdech pro tato zvířata, poskytnutí první pomoci, transportu zvířat do záchranných stanic, léčbě, rehabilitaci a přípravě na vypuštění a vlastním vypuštění zpět do přírody.“

Králíček tlačí vozík se zeleninou UNIKYLUCKK / Shutterstock.com

Inspirace pro ostatní

Je ušlechtilé, že se nezapomíná na naše zvířecí spoluobyvatele, protože jsou pro ekosystém důležití. Využití neprodaných potravin se v posledních letech prudce změnilo. Bylo smutné pozorovat, jak potraviny zbytečně hnijí v regálech nebo končí po vypršení datu spotřeby v popelnicích. Takto se podpoří dobrá věc, a navíc se sníží množství produkovaného odpadu. Albert s BILLOU mohou sloužit jako skvělá inspirace i pro další obchody, kde se neprodané zboží musí vyhazovat.