Zpětný odběr výrobku: Nový zákon porušují stovky prodejců

Žena předává muži mobilní telefon Andrii Rymarenko / Shutterstock.com

Nové podmínky pro zpětný odběr elektroniky, baterií nebo akumulátorů platí už od začátku roku 2021. Většina prodejců ale stále postupuje podle starého zákona a dopouští se zásadních chyb. Spotřebitelé tedy často nevědí, jak zboží vracet. Zájem o tuto službu přitom v poslední době výrazně vzrostl.

Přečtěte si také

Chybí vám zákusky z IKEA? Tradiční švédský mandlový dort si můžete upéct i doma

Znění nového zákona

Zákon č. 542/2020 Sb. stanovuje pravidla nakládání s elektronikou a dalšími vybranými výrobky a dotčeným fyzickým i právnickým osobám ukládá povinnost předcházet vzniku odpadu z těchto výrobků.

V praxi to znamená, že poslední prodejce je povinen informovat konečného uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru. A to výhradně písemnou formou.

Různé druhy elektroniky ležící na stole – sluchátka, telefon, fotoaparát, myš, klávesnice, tablet a herní konzole DAMRONG RATTANAPONG / Shutterstock.com

Pochybení ve více než polovině případů

Povinnosti vyplývající z tohoto zákona ovšem nedodržují někteří výrobci, distributoři ani prodejci. Častěji se chyb dopouštějí malé firmy, které stále postupují podle předpisů platných do konce roku 2020.

Z výsledků kontrol prováděných Českou obchodní inspekcí od letošního května do srpna vyplývá, že z celkových 471 případů došlo k problému ve 162 z nich. Většinou bylo u jednoho obchodníka odhaleno hned několik chyb. Celková výše pokut dosáhla téměř 600 tisíc korun.

„Kontrolami bylo zjištěno, že mnoho hospodářských subjektů, především malých prodejců, stále pracuje s informacemi podle již neplatné právní úpravy. Jelikož nám monitoring trhu potvrdil trend zvyšování počtu konečných uživatelů, kteří využívají možnosti zpětného odběru vybraných výrobků, budeme v těchto kontrolách pokračovat i v dalším období,“ komentoval nepříznivé výsledky ředitel ČOI Jan Štěpánek.

Víte, jak správně naložit s elektronikou?

Na co se při zpětném odběru zapomíná?

V 97 případech nebyly zvlášť uvedené náklady na zpětný odběr a 49 obchodníků nepředalo svým zákazníkům žádnou písemnou zprávu. Jindy inspektoři marně hledali na prodejně jakékoliv upozornění na zpětný odběr, ale to byly spíše jednotky případů. Třináctkrát pak dokonce musela ČOI požádat o spolupráci Živnostenský úřad.