V čase covidu Češi více telefonovali i nakupovali online

Telefonující muž Canva

Internet v roce 2021 využívalo již 83 % osob, 72 % se k němu připojovalo i přes mobilní telefon. Mezi nejčastější online činnosti patří čtení zpravodajství, využívání internetového bankovnictví či nakupování. Roste i obliba elektronické komunikace s úřady, jak vyplývá z čerstvých dat zveřejněných Českým statistickým úřadem (ČSÚ).

Přečtěte si také

Jak vybrat magnesium, aby fungovalo? Mezi hořčíky jsou větší rozdíly, než si myslíte
Jak vybrat magnesium, aby fungovalo? Mezi hořčíky jsou větší rozdíly, než si myslíte

Rok 2021 přál online nákupům

Po výrazném nárůstu počtu osob nakupujících na internetu mezi lety 2019 a 2020 se tempo růstu zpomalilo. I tak ovšem v roce 2021 nakupovalo online více lidí než v roce předchozím. Šlo o 5 milionů osob starších 16 let, které v této populaci tvořily již 57 %.

Mezi nejčastěji nakupované komodity patří

  • dlouhodobě oblečení a obuv, které si přes internet pořizuje téměř 40 % lidí starších 16 let,
  • zanedbatelné nejsou ani položky jako elektronika,
  • potraviny
  • či drogerie.

Z dat ČSÚ lze dále vyčíst, že k výraznému meziročnímu nárůstu došlo také v případě online objednávání jídla z restaurací. V roce 2021 si jídlo z restaurace objednala přes internet pětina osob starších 16 let, v roce 2020 se přitom jednalo pouze o 13 % osob.

Češi v pandemii telefonovali více, ale na průměr EU nedosahují

V Česku došlo mezi lety 2019 a 2020 po dlouhé době stagnace ke skokovému nárůstu provolaných minut z mobilních telefonů, a to z 23,5 miliard na 27,1 miliard. Tento jev lze patrně přičíst opatřením spojeným s pandemií covid-19. „I přes výrazný meziroční nárůst provolaných minut z mobilní sítě v přepočtu na jednoho obyvatele nedosahujeme ani průměru EU, který v roce 2020 činil 2 700 minut. V Česku byla hodnota tohoto ukazatele 2 400 minut,“ upozorňuje Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.