V čase covidu Češi více telefonovali i nakupovali online

Telefonující muž Canva

Internet v roce 2021 využívalo již 83 % osob, 72 % se k němu připojovalo i přes mobilní telefon. Mezi nejčastější online činnosti patří čtení zpravodajství, využívání internetového bankovnictví či nakupování. Roste i obliba elektronické komunikace s úřady, jak vyplývá z čerstvých dat zveřejněných Českým statistickým úřadem (ČSÚ).

Přečtěte si také

Obchody stahují z prodeje: Kuřecí maso se salmonelou i antibiotiky a tvaroh s úlomky kovu. Nemáte je doma také?
Obchody stahují z prodeje: Kuřecí maso se salmonelou i antibiotiky a tvaroh s úlomky kovu. Nemáte je doma také?

Rok 2021 přál online nákupům

Po výrazném nárůstu počtu osob nakupujících na internetu mezi lety 2019 a 2020 se tempo růstu zpomalilo. I tak ovšem v roce 2021 nakupovalo online více lidí než v roce předchozím. Šlo o 5 milionů osob starších 16 let, které v této populaci tvořily již 57 %.

Mezi nejčastěji nakupované komodity patří

  • dlouhodobě oblečení a obuv, které si přes internet pořizuje téměř 40 % lidí starších 16 let,
  • zanedbatelné nejsou ani položky jako elektronika,
  • potraviny
  • či drogerie.

Z dat ČSÚ lze dále vyčíst, že k výraznému meziročnímu nárůstu došlo také v případě online objednávání jídla z restaurací. V roce 2021 si jídlo z restaurace objednala přes internet pětina osob starších 16 let, v roce 2020 se přitom jednalo pouze o 13 % osob.

Češi v pandemii telefonovali více, ale na průměr EU nedosahují

V Česku došlo mezi lety 2019 a 2020 po dlouhé době stagnace ke skokovému nárůstu provolaných minut z mobilních telefonů, a to z 23,5 miliard na 27,1 miliard. Tento jev lze patrně přičíst opatřením spojeným s pandemií covid-19. „I přes výrazný meziroční nárůst provolaných minut z mobilní sítě v přepočtu na jednoho obyvatele nedosahujeme ani průměru EU, který v roce 2020 činil 2 700 minut. V Česku byla hodnota tohoto ukazatele 2 400 minut,“ upozorňuje Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.