Růstových hormonů v mase se bát nemusíte. Kontrole kupodivu nevyhověla BIO vejce

České živočišné produkce se rozhodně bát nemusíte. Kontroly veterinářů v roce 2020 dopadly na výbornou. Canva

Přestože se v médiích neustále mluví o problému dvojí kvality potravin, už jen málokdy se v nich zmíní, když se něco podaří. A tak to napravujeme, protože si jistě zaslouží pozornost i to, že Státní veterinární inspekce (SVI) hodnotí českou živočišnou produkci jako velmi bezpečnou.

Přečtěte si také

Pozor na jedovaté pokojovky. Možná jsou krásné, ale do domácností s dětmi a mazlíčky nepatří

Zkoumá se rok od roku více vzorků

Následující závěry pochází z rozsáhlých veterinářských kontrol, které probíhaly v roce 2020. Kontroly se zaměřovaly na vyšetření pozůstatků a kontaminantů cizorodých látek u živých hospodářských zvířat, surovin a potravin živočišného původu a krmiv.

Ze skoro 93 tisíc vyšetření veterináři našli jenom 0,05 % nevyhovujících nálezů, což je za poslední čtyři roky to nejnižší možné procento. V předchozích letech byl tento nález totiž mírně vyšší. V roce 2019 to bylo 0,06 % nevyhovujících nálezů, v roce 2018 už 0,16 % a v roce 2017 to bylo 0,11 %.

Jak ukazují informační bulletiny SVI z předchozích let, procento nevyhovujících nálezů se až na vychýlení v roce 2018 postupně snižuje. Na tomto místě ale musíme vyzdvihnout, že počet provedených vyšetření byl v předchozích letech výrazně nižší, než je tomu teď. Například v roce 2016 bylo provedeno „jenom“ 69,5 tisíc vyšetření.

Veterináři šli po krmných směsích i vodě

U jatečních zvířat odebírali veterináři vzorky krve, moči, srsti a případně peří. Zkoumaly se také vzorky tkání poražených zvířat, jestli neobsahují nepovolené hormonální, růstové a zklidňující přípravky. Rozboru bylo podrobeno dále krmivo a krmné směsi a namátkou byly odebrány i vzorky vody.

V krmných směsích pro hospodářská zvířata veterináři nenašli žádné pozůstatky zakázaných veterinárních léčiv, stejně tak v chovech hospodářských zvířat a ryb neodhalili preventivní podávání léčiv. Žádné zakázané látky se neobjevily ani ve vodě určené k napájení.

Až na BIO vejce to dopadlo dobře

Stanovenými limity v testování prošlo mléko, jak syrové kravské, tak ovčí a kozí. Stejně tak bezpečně vyhověly i mléčné výrobky. Ve svalovině, játrech, peří a krevní plazmě kuřecích brojlerů nebyly zjištěny nadlimitní koncentrace sledovaných hodnot.

Co se slepičích vajec týká, s výjimkou jednoho vzorku veterináři ve vejcích nezjistili žádná rezidua doplňkových látek (antikokcidik) a veterinárních léčivých přípravků. Slepičí vejce tak můžeme na základě odebraných vzorků považovat za zcela zdravotně nezávadná. Vzorkem, který nevyhověl, byla překvapivě BIO vejce, která obsahovala látku sulfamethoxazol. Na základě tohoto zjištění bylo nařízeno stažení příslušné šarže z trhu plus další závadné šarže od stejného producenta.

Bát se nemusíme ani stimulátorů růstu a ostatních zakázaných léčiv u telat, mladého skotu a krav, žádné totiž SVI v odebraných vzorcích neodhalila.

Celkově tak lze rok 2020 vzhledem k vysokému množství provedených testů a rekordně nízkému procentu záchytu nevyhovujících výsledků hodnotit jako velmi dobrý.