Respirátory: Měsíce je nosíme, ale co o nich víme?

Přemýšleli jste někdy nad tím, co znamená značení na respirátorech? Canva

Vzhledem k uplynulým měsícům jsme se naučili, že když jdeme ven, nesmíme zapomenout na peněženku, klíče, mobil a respirátor. Ale přemýšleli jste už nad tím, co vlastně znamená značení na každém jednotlivém kusu a zda pro nás není důležité?

Přečtěte si také

Jak vybrat kvalitní víno? Známe osvědčené tipy someliérů
Jak vybrat kvalitní víno? Známe osvědčené tipy someliérů

Na respirátoru je napsané všechno, co potřebujete vědět

Značení na respirátoru být musí – buď ho najdete na vnější, nebo na vnitřní straně. Na těchto pár řádcích je o respirátoru, který možná držíte právě v ruce, napsáno úplně všechno, co potřebujete vědět.

Orientaci vám usnadní hned první údaj, a to je značka výrobce nebo dodavatele. Jestli se tedy v respirátorech alespoň trochu orientujete, poznáte ten české výroby. Mezi české výrobce patří TEX-TECH/Good Mask, Spur, Respilon, Dama Trade apod. Někdy se však stává, že přestože je uvedený výrobce český, z kapacitních důvodů mohou být respirátory vyráběny i na linkách v jiných státech Evropské unie.

Značení respirátoru může být uvnitř, nebo zvenčí. Kupi.cz

Normy EN149 a RFU 02.075 – jaký je mezi nimi rozdíl?

Dalším údajem je označení normy, podle které byl daný respirátor vyroben. U naprosté většiny respirátorů, bez ohledu na výrobce, to je EN 149:2001+A1:2009. Písmena EN v tomto případě znamenají slovní spojení European Norm, tzn. evropská norma. Pokud vás okolo respirátorů zajímá nějaká konkrétní otázka, nemusíte nahlížet do normy v cizím jazyce, protože všechno najedete také v České technické normě (ČSN) 149+A1, která je samozřejmě v češtině.

Na respirátorech se ovšem můžete setkat také s normou RFU 02.075 ver. 2. Tyto respirátory jsou určené pouze k jednomu konkrétnímu účelu, a to k ochraně proti onemocnění covid-19. Koeficient filtrační účinnosti, tedy FFP2, je stejný jako v případě respirátorů podle normy EN 149, ale respirátory RFU přesto nemají plnou certifikaci, protože se některé testovací parametry z důvodu časové náročnosti neprováděly.

Podle těchto písmen poznáte respirátor k opakovanému použití

FFP2 značí třídu účinnosti, což je údaj, který za tu dobu všichni už dobře známe. Zajímat vás ale mohou písmenka za touto třídou účinnosti. Na naprosté většině respirátorů, které nosíme, najdete písmena NR. Právě písmena nacházející se za třídou účinnosti nám říkají, jestli můžeme respirátor používat opakovaně, anebo jestli je určen jen k jednorázovému použití.

NR znamená not re-usable, tedy že se nesmí používat opakovaně a je určen jen k jednorázovému použití. Pokud však na respirátoru najdete označení R jako re-usable, je respirátor vhodný k opakovanému použití. Takových respirátorů je však na trhu málo. Vyrábí je například brněnská firma a jeden kus vás vyjde na cca 170 Kč.

V případě nutnosti, například v důsledku nedostatku ochranných dýchacích pomůcek, je nicméně možné respirátory s označním NR dezinfikovat přípravky k tomu určenými (např. dezinfekce Spurtex) anebo pomocí germicidních lamp. Jejich ochranná účinnost se ovšem postupně snižuje.

Dále se můžete setkat s respirátory s označením D, které se vyznačují odolností vůči zanášení.

Tento respirátor plně splňuje legislativní požadavky EU. Kupi.cz

CE jako číslo shody, ale také zkratka pro China Export

Posledním údajem, který na respirátoru najdete, je znak CE, za nímž následuje číslo. Písmena CE jsou zkratkou pro Evropskou značku shody, což znamená, že výrobek byl před uvedením na trh v rámci Evropského hospodářského prostoru posouzen a splnil legislativní požadavky Evropské unie. Číslo následující za těmito dvěma písmeny je pak číslo zkušebny, která značku shody udělila (např. CE 1024, CE 0598, CE 2163 apod.).

Dávejte si ovšem pozor – existuje také podobné logo, které používají čínští výrobci na své produkty a které znamená China Export. Člověk na první pohled jen těžko pozná, jestli jde o Evropskou značku shody, nebo zkratku pro China Export. Možná vám ale pomůže, když budete vědět, že písmena ve zkratce pro China Export jsou k sobě blíž.