ČOI odhalila masivní porušování zákazu prodeje nezletilým. Pokuty šplhají na desítky milionů korun

K prodeji alkoholu nezletilým může docházet jak na párty, tak v běžném obchodě. Výše pokut se řeší případ od případu Canva

V loňském kalendářním roce uskutečnila Česká obchodní inspekce (ČOI) 5 382 kontrol na nabídku, prodej a skladování alkoholu a tabákových výrobků, což je v porovnání s předchozími roky méně. Na vině je epidemie koronaviru. ČOI chtěla prověřit, jak jsou dodržovány právní předpisy. Výsledky jsou alarmující.

Přečtěte si také

Legenda mezi knedlíky: Nadýchaný karlovarský knedlík udělá z každé omáčky luxus

Porušování zákazu prodeje nezletilým

Alkohol

Zákony jsou porušeny ve více než 4 z 10 kontrol. Konkrétně společnosti porušily zákony ve 2 329 kontrolách z 5 382, což činí 43,3 %. K 237 kontrolám byli přizváni „herci“, kteří byli mladší než 18 let. Alkohol jim byl prodán ve 171 případech, což znamená, že 3 prodejci ze 4 ignorovali věk kupujícího – jednalo se o jejich nejčastější pochybení.

U dalších 78 kontrol nebyla viditelně umístěna cedule, že nemůže být prodáván alkohol lidem pod 18 let. „Je tedy zřejmé, že pro osoby mladší 18 let není problém alkoholické nápoje v tržní síti zakoupit. Pro vysokou míru zdravotního rizika, které představuje konzumace alkoholických nápojů zejména pro mladistvé, bude Česká obchodní inspekce v těchto kontrolách pokračovat i v roce 2021,“ sdělil ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

Tabák

U 33 případů byla porušena stanovení spojená s tabákovými výrobky. 9× došlo k prodeji mladistvému, 8× měli prodejci nedostatečně zvládnutý prodej na dálku, kdy jednoznačně neeliminovali možnost nákupu mladistvými.

Porušování zákonů o spotřebních daních a ochrany spotřebitele

V 6 případech společnosti prodávaly cigarety za vyšší cenu než je uvedená na tabákové nálepce. V oblasti ochrany spotřebitele pak došlo k následujícím pochybením:

  • 1 099× neseznámení spotřebitele s cenou
  • 864× porušení zásad poctivého prodeje
  • 289× nevydání dokladu při koupi produktu

ČOI uložila milionové pokuty

Pokud prodáte nezletilému alkohol, můžete jako firma dostat pokutu od 50 do 500 tisíc Kč. Osoba, která alkohol prodala (například barman), může zaplatit až 3 000 Kč. ČOI se rozhodla uložit pokutu ve 2 175 situacích, a to v celkové hodnotě téměř 25 milionů Kč.

Problematika pití alkoholu u dětí

Ministerstvo zdravotnictví České republiky si je vědomo, že mladší 18 let pijí alkohol, a snaží se proti tomu bojovat. Alkoholismu je nejlepší předcházet, i proto se ministerstvo snaží zvyšovat povědomí o celé problematice a varuje před jejími možnými následky – například v kampani # nepitjenormalni.