První pomoc při dušení: Heimlichův chvat zachraňuje životy. Naučte se ho raději také

Jak na to, když někomu zaskočí? Canva

Udušení cizím předmětem je až děsivě častou příčinou smrti. Stačí chvilka nepozornosti, a především u dětí hrozí, že vdechnou kousek hračky nebo jiného předmětu. V takových chvílích není čas na paniku – pomůže Heimlichův chvat. Ne každý ale ví, jak ho správně použít.

Přečtěte si také

Běžte do kopru! Pomáhá při cukrovce, podporuje zdravé srdce, kosti i oči. Vypěstujete ho i v truhlíku

Historie chvatu

Heimlichův chvat (či hmat nebo manévr) je metoda, která pomáhá uvolnit dýchací cesty dušeného tím, že se z nich vyloučí cizí předmět. Chvat v 70. letech 20. století vymyslel americký doktor Henry Judah Heimlich, po němž je hmat pojmenován.

Předtím se na uvolnění dýchacích cest využívalo silné plácání po zádech. Tato metoda však nebyla příliš účinná – možná i proto bylo v 70. letech v USA udušení cizím předmětem šestou nejčastější příčinou smrti.

První pokusy prováděl doktor Heimlich na psech (metoda funguje i pro chlupaté miláčky). Při nich zjistil, že tlak na bránici vytváří silný proud vzduchu, který dokáže cizí těleso vyrazit z dýchacích cest ven. Právě vzniklý podtlak, nikoliv jenom síla chvatu, je tím, co úspěšně zabrání udušení.

Nejen pro profíky

Heimlich nechtěl, aby jeho chvat znali pouze zdravotničtí profesionálové, protože rychlá záchrana je u dušení stěžejní, jinak hrozí poškození mozku následkem nedostatku kyslíku. Čím více lidí tedy tuto metodu zná, tím větší je pravděpodobnost pomoci.

  • Ostatně sám Heimlich použitím svého chvatu zachránil život ženě, se kterou obědval v pečovatelském domě – a to ve svých 96 letech.
Každý by měl vědět, jak chvat správně provést. Canva

Kdy a jak bychom měli chvat aplikovat?

Na Heimlichově chvatu není nic příliš složitého, ale je dobré si ho dopředu vyzkoušet na figuríně nebo nedusícím se člověku.

  1. U dospělých a dospívajících, kteří se dusí, si stoupněte za ně, s jednou rukou zaťatou v pěst.
  2. Tu položte dusícímu se člověku na břicho, mezi pupík a žebra, a druhou rukou zaťatou pěst pevně přidržte.
  3. Následně prudce zatlačte směrem nahoru.
  4. Opakujte pětkrát po sobě a poté rychle zkontrolujte dutinu ústní, ze které byste měli být schopni vyjmout cizí předměty. Opakujte, dokud se dýchací cesty neuvolní.

Heimlichův chvat můžete použít i na sobě. Pro zlepšení efektu se ohněte přes židli – ruce si tentokrát zformujte na hrudník. Silně zatlačte, židle mezitím tlačí v oblasti pasu. Společný tlak by vám měl pomoci vyloučit cizí těleso z dýchacích cest.

Pozor – při provádění chvatu na obézních lidech nebo těhotných ženách je nutné umístit ruce o něco výše, tam, kde cítíte, že se hrudní kost spojuje s žebry.

Pozor u nejmenších

U dětí starších než jeden rok je metoda prakticky stejná, ale vyžaduje, abyste vyvinuli menší sílu, musíte u chvatu klečet a ruce umístit těsně nad pupík dítěte.

U dětí pod jeden rok je situace odlišná:

  1. Dusící se miminko si položte na předloktí hlavou a obličejem dolů, pětkrát ho udeřte mezi lopatky a zkontrolujte, jestli těleso vypadlo.
  2. Pokud tento postup nepomohl, umístěte díte obličejem nahoru na hladký povrch.
  3. Položte dva prsty do středu jeho hrudní kosti, hned pod bradavkami, a několikrát rychle zatlačte.

Malým dětem může zaskočit skoro cokoliv – od suchého jídla, hraček až po mateřské mléko. Buďte tedy na pozoru a vyzbrojte se Heimlichovým chvatem.