ČOI za minulý rok zajistila 36 tisíc padělků. Jaké značky se nejčastěji falšují?

Kontrolování zboží Českou obchodní inspekcí ČOI

Trh je zaplavený padělky, někteří si kupují napodobeniny originálních značek, aby se snadno přiblížili luxusu, který je pro ně příliš nákladný, jiní je mnohdy koupí nevědomky. V každém případě jde o velký etický problém, který poškozuje danou značku a připravuje ji o zisk. Padělané zboží je každoročně kontrolováno Českou obchodní inspekcí, a dokonce ani vysoké pokuty nejsou dostatečným varováním pro řadu prodejců, kteří ho nadále prodávají.

Přečtěte si také

Internetový obchod Košík.cz míří na Slovensko. Očekává nárůst klientů a velkou poptávku. Slováci rozvoz potravin milují

Více než 40 % kontrol odhalilo padělky

Během minulého roku se zaměstnanci České obchodní inspekce (ČOI) soustředili na provádění kontrol dodržování zákazu nabídky za účelem prodeje, dále prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví nebo neoprávněného užívání označení chráněného podle zvláštního právního předpisu. Celkem provedli v období od 3. ledna do 30. prosince 2022 na 1 041 kontrol a zjistili porušení u 435 případů, což představuje více než 40 % všech případů. Jako každý rok, tak i v tom předchozím byla většina padělků nalezena v provozovnách v blízkosti hranic.

Nejčastěji padělané zboží

Nejvíce padělků bylo odhaleno u hraček a textilních výrobků. Převažovaly padělky značek Nike, Lego, Pokémon Wizards, Tommy Hilfiger, Adidas a Louis Vuitton. V minulém roce ČOI aktivně využívala možnost vstupu do uzavřených prostor, u kterých panuje podezření, že v nich jsou padělky uchovávány. Následně bylo zjištěno porušení všech právních předpisů v 815 případech, tedy u 78,3 % kontrol.

ČOI není na kontroly sama, u 10 případů spolupracovala se státní policií, u 10 případů s živnostenským úřadem a v 7 případech s Celní správou České republiky a městskými či obecními úřady.

„Česká obchodní inspekce se dlouhodobě zaměřuje na příhraniční oblasti, kde stále převládá stánkový prodej, ale i na pevné provozovny ve vnitrozemí. Ve vyšší míře rovněž monitoruje i internetové obchody, kde prodej falzifikátů, napodobujících výrobky renomovaných značek, představuje velký problém. ČOI se této oblasti kontrolní činnosti bude důsledně věnovat i v následujícím období,“ sdělil ke kontrolní akci ústřední ředitel ČOI Jan Štěpánek.

Graf podílu zajištěných výrobků ČOI

Graf podílu zajištěných výrobků

Výše můžete vidět graf zachycující podíl konkrétních skupin sortimentu na celkový objem zajištěných padělků. Další druhy výrobků zahrnují sortiment jako jsou sluneční brýle a pouzdra, hodinky, bižuterie, brusky na chodidla a nástavce, pilníky na nehty, vlasové kartáče a hřebeny, zapalovače, kuřácké soupravy, řetízky, náramky, klíčenky, nože, obrazy a zrcátka.

Graf podílu vybraných ochranných známek

Níže můžete vidět podíl ochranných známek k celkovému objemu zajištěných výrobků.

Graf podílu vybraných ochranných známek ČOI

Boj s větrnými mlýny?

V minulém roce bylo zajištěno dohromady 36.349 kusů padělků, a pokud by se měla vyčíslit jejich hodnota v cenách originálů, jednalo by se o částku 80.543.417 korun. Některé padělky budou zničeny, jiné budou využity k humanitárním účelům. Kontrolovaným subjektům bylo uloženo celkem 710 pokut za 13.471.000 korun.

Vzhledem k vysokému procentu padělků se může zdát trestání jejich prodejců jako boj s větrnými mlýny. Kdyby ale ke kontrolám nedocházelo a nepadaly by žádné pokuty, množství padělků na trhu by bylo nesrovnatelně vyšší.