U 170 hraček odhalila ČOI při kontrole nedostatky a rozdala pokuty za více než půl milionu

Ruka drží kostky se smajlíky antstang / Shutterstock.com

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontrolu, kterou v prvním čtvrtletí tohoto roku provedla u výrobců, dovozců a distributorů hraček pro děti do 14 let. Ze 472 zkontrolovaných modelů v ČR dostupných hraček odhalila 170 nedostatků, převážně administrativního charakteru.

Přečtěte si také

Nemáte rádi mléčné proteiny? A už jste slyšeli o těch, ze kterých připravíte osvěžující limonádu?

ČOI kontrolovala bezpečnost hraček

V minulém týdnu zveřejnila Česká obchodní inspekce výsledky ze svých obvyklých kontrol. Tentokrát byly zaměřené na dodržování požadavků na bezpečnost hraček pro děti do 14 let dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, které jsou konkretizovány v nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky.

Celkem provedla na 199 kontrol u 1 výrobce, 4 dovozců z EU a 194 distributorů.

Chyby byly spíše administrativní

Inspektoři se při kontrole zaměřovali na povinná označení, průvodní dokumentaci a informace pro spotřebitele. U 472 kontrolovaných modelů hraček odhalili na 170 nedostatků. U 98 hraček zjistili nedostatečnou identifikaci výrobce, 65 z nich mělo chyby v identifikaci dovozce, 60 postrádalo podstatná upozornění a instrukce či varování v českém jazyce a 43 zcela postrádalo tyto informace. Nedostatky v povinném značení hračky typem, sériovým číslem či modelem odhalili u 32 modelů.

Dřevěná autíčka a lupa Dontree_M / Shutterstock.com

Inspekce neodhalila žádné nebezpečné hračky

Ze všech zkontrolovaných hraček nebyla ani jedna vyhodnocena jako nebezpečná a neproběhlo ani žádné hlášení do výstražného systému Safety Gate, který slouží pro rychlou výměnu informací o nebezpečných nepotravinářských výrobcích mezi státy Evropské unie. Oproti stejnému období v minulém roce tak došlo ke zlepšení, jelikož v roce 2021 byly za první čtvrtletí zapsány do systému Safety Gate hned 4 nebezpečné hračky.

ČOI rozdala pokuty za více než půl milionu

Výrobcům, dovozcům i distributorům hraček s výše zmíněnými nedostatky uložila Česká obchodní inspekce za porušení § 13 odst. 9 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, na 50 pokut v celkové výši 606 500 Kč.