Dnes je den sourozenců: Tohle dělejte, aby mezi nimi nevznikala rivalita

Sourozenecké vztahy jsou někdy komplikované. Canva

Příchod miminka na svět nemusí být pro jeho staršího sourozence právě snadný. Pojďte se podívat, co dělat, aby mezi nimi vznikl hezký vztah bez nepříjemné rivality a žárlivosti.

Přečtěte si také

Konec Okay? Známý řetězec s elektronikou se topí v problémech a zavírá prodejny

Spojenec, nebo rival?

Mít sourozence je podle psychologů obohacením po emoční i psychické stránce. Ze staršího bratra nebo sestry se rázem stává velký pomocník při učení nových věcí a zvládání různých situací v životě mladšího sourozence. Stejně tak ovšem může být velkým „učitelem“ i mladší sourozenec, který toho staršího učí toleranci, trpělivosti a laskavosti.

Jako děti si tuto výhodu, mít po svém boku sourozence, tolik neuvědomujeme, avšak v dospělosti je pro většinu z nás bratr nebo sestra obrovskou životní oporou, případně se naše sourozenecké vztahy přesunou do roviny přátelské a dětská rivalita je pryč.

Pojďme si na den sourozenců připomenout, jak je to s rivalitou a co bychom jako rodiče měli podniknout pro to, aby se u sourozenců projevovala co nejméně.

Sourozenecký vztah bývá složitý

Paradoxem ve vztahu sourozenců je to, že jsou si sobě navzájem nerozlučnými spojenci a zároveň těmi největšími rivaly. Spojenectví můžeme spatřovat převážně při společných hrách nebo pomáhání si. Sourozenecká spolupráce a sounáležitost v dětství a během puberty se podle psychologů později projevuje vřelým vztahem v dospělosti.

Rodiče s více dětmi nicméně dobře vědí, jak se z těch nejlepších kamarádů ve vteřině stanou rivalové, kteří bojují o oblíbenou hračku, místo nebo pozornost. To, jak spolu děti vycházejí, závisí nejen na přístupu rodičů, ale i na věkovém rozdílu mezi sourozenci.

Je úžasné, když spolu sourozenci vycházejí. Canva

Žárlivost mezi sourozenci

Žárlivost je zcela přirozenou emocí, kterou zažívá v průběhu života mnoho lidí. Ne jinak tomu je i u dětí, a to převážně v sourozeneckých vztazích – ani věkový rozdíl mezi nimi jí nemůže zabránit. Největší vliv na její míru má bezesporu chování rodičů, poté povaha dětí a nakonec pohlaví. Zpravidla jsou méně žárliví sourozenci pohlaví odlišného.

Jak minimalizovat žárlivost staršího dítěte na nový přírůstek do rodiny?

  1. Dítě na příchod sourozence připravte – povídejte si s ním o tom, že se zanedlouho narodí bratříček nebo sestřička. Zkuste mu alespoň zhruba nastínit, jak bude soužití se sourozencem vypadat.
  2. Věnujte mu pozornost – po narození dalšího potomka starší dítě nezanedbávejte.
  3. Snižte přílišnou zátěž – ve smyslu zátěže psychické (kroužky, vysoké nároky na učení apod.).
  4. Nechte staršího být velkým i malým – dítěti nevnucujte roli „velkého“, zachovejte si k němu stále stejný, dětský přístup.
  5. Netlačte na nepřirozenou lásku – všichni si přejeme, aby dítě svého sourozence milovalo. Nemusí tomu tak ale být – proto na něj nenaléhejte (samozřejmě by však svému sourozenci nemělo psychicky nebo fyzicky ubližovat).
  6. Podporujte sounáležitost a podporu – a to nejen mezi sourozenci, nýbrž i v celé rodině.
  7. Nesnažte se o nepřirozenou spravedlnost – každé dítě je individuální bytost, každé potřebuje jiný přístup.
  8. Nikdy sourozence nesrovnávejte! Raději vyzdvihujte individuální přednosti každého z nich.
  9. Do sourozeneckých sporů zasahujte jen tehdy, je-li to skutečně nevyhnutelné.
  10. Dávejte všem svým dětem stejnou možnost prožívat pocit, že jsou součástí rodiny – zapojte je do jejího chodu.
Chování rodičů může mít do vztahů sourozenců značný přesah – ujistěte se, že máte k dětem ten správný přístup. Canva

Chování dětí odráží vnitřní psychický stav jejich rodičů

Je-li dítě „problémové“, je třeba v prvním kroku hledat příčinu problému u rodiče, nikoli u dítěte samotného. Nikdo není neomylný, proto i ve výchově můžeme dělat chyby. Všichni se ale nejspíše shodneme na tom, že není nic krásnějšího než mít krásné a naplněné vztahy s těmi nejbližšími – s rodinou.