Znáte svá práva a možnosti při reklamaci? Nenechte se napálit

Na reklamaci máte nárok. Canva

Při nákupu nového zboží vždy odcházíme s tím, že je vše v naprostém pořádku. Problém se však může vyskytnout kdykoliv, a právě proto je tu možnost reklamace. Zákon upravuje její časové lhůty, možnosti výměny zboží, vrácení peněz atd. Znáte svá práva a správný postup reklamace?

Přečtěte si také

Co je to ghí? Už naše prababičky smažily na přepuštěném másle

Záruční lhůty

Záruční lhůtou se myslí doba, po kterou je možné zboží reklamovat – po jejím uplynutí nárok na reklamaci zboží zaniká. Obecně se jedná o lhůtu, která nabývá platnosti od okamžiku nákupu zboží či vykonané služby.

Většinou známe dvouletou záruční lhůtu, ta však nemusí platit vždy – pro každou kategorii zboží či služeb se může trochu lišit.

 • Dle zákoníku se záruční doba nevztahuje na věci, které mají krátkou trvanlivost – potraviny.
 • Za záruku spotřebitel neplatí. Existuje nicméně možnost navýšení nebo prodloužení záruky, která je obvykle zpoplatněna.
 • Při výměně zboží neběží nová záruční doba. Za náhradní (nový) kus se uplatňuje záruční lhůta na původní zboží.

Záruční list není nutnost

Jeden z nejčastějších mýtů v oblasti reklamací je nutnost předložit při reklamaci zboží záruční list. Zákon nic takového nevyžaduje! Povinností zákazníka při reklamaci zboží je pouze doložit pořízení zboží u konkrétního prodejce v konkrétní den.

Pro reklamaci tedy můžete použít fakturu či jiný doklad s potřebnými náležitostmi (datum, částka, razítko apod.). Pakliže takový doklad nevlastníte, postačí vám výpis z bankovního účtu, fotografie účtenky i svědek, který dosvědčí pořízení reklamované věci.

K reklamaci záruční list nepotřebujete. Canva

Reklamace a vrácení zboží

K reklamaci zpravidla dochází v případě, kdy zakoupené zboží ztrácí na funkčnosti, neodpovídá popisu nebo dochází k závadám. Zboží není nutné reklamovat v původním obalu a v místě prodeje. Dle občanského zákoníku má spotřebitel (kupující) právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací (poštovné nebo jízdné do prodejny). Reklamovat nelze vadu, kterou způsobil spotřebitel!

Vrácení zboží má svá specifika. Při fyzickém nákupu se s ním setkáme spíše výjimečně, při on-line nákupech jde však o zákonem dané právo – zákazník smí odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Musí ovšem dodržet následující podmínky:

 • Zboží nesmí být poškozené.
 • Musíte ho vrátit se vším příslušenstvím i obalem.
 • Náklady na dopravu hradí zákazník.
Zboží koupené on-line jde samozřejmě také reklamovat. Canva

Reklamační lhůta

Zpravidla činí lhůta na vyřízení reklamace 30 dní. Při jejím nedodržení je možné od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz za reklamované zboží. Prodloužit tuto lhůtu lze jedině s výslovným souhlasem zákazníka.

 • Na vrácení financí máte také nárok, pokud reklamujete jednu a tu stejnou vadu již potřetí nebo když vadu nelze odstranit a vadné zboží nelze vyměnit (např. se přestalo vyrábět).

Jak napsat reklamaci

Reklamaci můžete vyřídit osobně v prodejně či pobočce obchodu, kde jste dané zboží zakoupili. Pokud prodávající nevyřídí reklamaci ihned, sepíše s vámi reklamační protokol.

Jedná-li se o reklamaci zboží, které bylo nakoupeno on-line u internetového prodejce, pak je potřeba ji napsat písemně a vložit k reklamovanému zboží, které prodejci zasíláte.

Zamítnutí reklamace

Při reklamaci zboží můžete narazit na její zamítnutí – vadné zboží se vám tak vrátí s prodejcovými argumenty (ty ovšem nemusí být vždy relevantní). Pokud jste tedy přesvědčeni, že jste v právu a nesouhlasíte s vyjádřením obchodníka, máte možnost se tomuto jednání bránit:

 1. Opětovné podání reklamace a uvedení důvodů, proč nesouhlasíte s jejím zamítnutím. Přiložit lze i fotodokumentaci pro podložení vašeho tvrzení.
 2. Vypracování nezávislého posudku, který určí, kdo za vadu věci odpovídá.
 3. Přenechání celé záležitosti České obchodní inspekci.
 4. Poslední možností je nechat věc řešit soudem. Zde však buďte opatrní a nejdříve celou záležitost proberte s právníkem.

Máte zkušenosti s reklamací zboží? Podělte se se svým příběhem v komentáři pod článkem.