Konec hotelových šamponů a jednorázových kelímků na kávu. EU chce zakázat některé jednorázové obaly

Podnos s malými lahvičkami hotelových šamponů Veronique Duplain / Shutterstock.com

Miniaturním lahvičkám šamponů v hotelích zřejmě odzvonilo. Evropská unie chce snížit množství vyprodukovaného odpadu tím, že zakáže používání některých obalových materiálů od miniatur toaletních potřeb až po plastové obaly na ovoci a zelenině. Návrh je součástí dlouhodobé snahy Evropské komise pro oběhové hospodářství a legislativy zaměřené na snižování odpadů a emisí. Tyto kroky by měly pomoci dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050.

Přečtěte si také

Češi jsou konzervy, ale fandí udržitelnosti. Jaké preference mají pro praní a úklid?
Češi jsou konzervy, ale fandí udržitelnosti. Jaké preference mají pro praní a úklid?

Recyklovatelné obaly do roku 2030?

Evropská unie představila plán na snížení množství jednorázových obalů používaných na území členských států. Vydala směrnici, která vyzývá kavárny, obchody a hotely k nahrazení jednorázových obalů opakovatelně použitelnými, případně takovými, které obsahují vyšší procento recyklovaných materiálů.

Do roku 2030 by měly být všechny obaly používané na území EU plně recyklovatelné. Jednotlivé země budou také vyzvány, aby vytvořily vlastní schéma pro recyklaci lahví a nově i plechovek, které by měly být zálohované. Nová pravidla musí schválit členské státy a Evropský parlament.

Skládka plná plastů MOHAMED ABDULRAHEEM / Shutterstock.com

Třetinu odpadu tvoří jednorázové obaly

Jedním z klíčových bodů návrhu je úplný zákaz používání některých druhů jednorázových obalů v pohostinství, jako jsou talíře, kelímky nebo miniaturní lahvičky s hotelovými šampony. „Obaly jsou klíčovým problémem životního prostředí,“ stojí v úvodu nového návrhu, podle něhož tvoří jednorázové obaly asi 36 % veškerého tuhého komunálního odpadu.

Dle údajů, které má Evropská komise k dispozici, vyprodukoval v roce 2020 každý obyvatel EU téměř 180 kg odpadu. 32,7 milionu tun odpadu přitom tvoří karton a lepenka, 15 tun tvoří plast a sklo. „Bez těchto opatření by EU do roku 2030 zaznamenala další 19% nárůst obalového odpadu, u plastových obalových odpadů dokonce 46 %,“ uvedla Evropské komise.

Chraňte planetu – balte jídlo chytře

EU vyvíjí tlak na kavárny a restaurace

Vzhledem k údajům, které EU shromáždila, vyvíjí směrnice velký tlak především směrem ke kavárnám a restauracím, aby zajistily výměnu konvenčních jednorázových obalů za jejich znovupoužitelné, případně recyklované varianty.

Kavárny musí do roku 2030 vydávat 20 % nápojů s sebou do znovupoužitelných obalů, případně obalů patřících jejich zákazníkům. Do roku 2040 se tento cíl zvýší na 80 %. Prodejci piva budou muset do roku 2030 prodat nejméně 10 % svých produktů ve znovuplnitelných lahvích a o deset let později se cíl zdvojnásobí.

Žena držící dva kelímky s kávou v papírovém podnosu Yulia Grigoryeva / Shutterstock.com

Konec nekalého marketingu

Návrh Evropské komise také zakazuje používání nadbytečných obalů, jako jsou dvojité stěny či falešná dna, díky nimž produkty vypadají větší a plnější. To v podstatě znamená, že všechny použité obaly musí být navrženy tak, aby plnily svou praktickou funkci a bylo tak minimalizováno množství použitého materiálu.

Několik podniků Evropskou komisi v dopisech obvinilo z likvidace konkurence a uvedlo, že standardizace obalů bude mít za následek konec hospodářské soutěže mezi značkami. „S uvedením produktů na trh souvisí ohromné množství práce,“ uvedla k tématu Adeline Farrelly, generální tajemnice Asociace evropských výrobců skleněných obalů. „Vzhled produktu a způsob, jakým na zákazníky působí, je obrovskou součástí produktu samotného,“ dodala.

Firmy to nevzdají bez boje

Některé společnosti, jako třeba Nestlé nebo Carlsberg, návrh vítají. Množství velkých firem, pro něž by takové nařízení znamenalo nemalé organizační i finanční útrapy, se však proti nařízení bouří. „Zákaz by vyžadoval úplnou analýzu nákladů podniků, zejména nákladů na energii, vodu a provozní náklady,“ argumentovala v e-mailovém prohlášení pohostinská lobby HOTREC a dodala, že náklady na tato hodnocení by neměly nést podniky samotné.

Vyzkoušejte změnu

European Paper Packaging Alliance zase tvrdí, že „vědecké důkazy ukazují, že recyklovatelné, jednorázové, papírové obaly mají nižší dopad na životní prostředí než ty opakovaně použitelné, a to jak v zařízeních, kde dostanete výrobky s sebou, tak v restauracích s rychlým občerstvením.“