Jak je to tedy s nošením roušek po očkování? Nosit je musí všichni

Je očkování důvodem pro odložení roušky? Ira Lichi / Shutterstock.com

Už je to více než rok, kdy se svět začal obávat hrozby jménem koronavirus. Očkování proti němu probíhá v České republice od 27. prosince 2020 – v první fázi byli očkováni zdravotníci, zaměstnanci a klienti domovů pro seniory a od 15. ledna 2021 se k očkování mohou hlásit lidé starší 80 let. Nabízí se tak otázka, zdali již očkovaní lidé musí dodržovat veškerá opatření, a to zejména povinné nošení roušek, nebo mají výjimku?

Přečtěte si také

Propadlá STK. Jak vysoká pokuta řidiči za jízdu hrozí a co se bude dít v případě dopravní nehody?

Zmiňované výhody pro očkované

S nasazením vakcíny politici zmiňují různé benefity pro očkované týkající se společenského života a dodržování opatření, žádná pravidla nebo zvýhodnění ale zatím nejsou jasně definovaná. Nejvíce jsou zmiňovány takzvané „covid pasy“, které by měly umožnit cestování, návštěvy restaurací či kulturních akcí.

Jak je to v současné době s očkováním?

V Evropské unii se začalo s očkováním hromadně 27. 12. 2020. Distribuce vakcíny do zemí unie je postupná, jak to dovolují kapacity jednotlivých výrobců. V rámci unie byl vyvinut očkovací plán, kdy nejprve mají být očkovány nejrizikovější skupiny obyvatel – tedy zdravotníci a senioři.

V některých zemích mimo Evropskou unii byla zvolena odlišná strategie. Například v Izraeli neočkují přednostně starší občany, ale obyvatele středního věku již od 35 let – tempo očkovacích center je zde navíc oproti ostatním zemím velmi vysoké, podobně jako třeba ve Spojeném království, kde jsou rychlejší než v USA a zbytku Evropy.

Roušky po očkování

Jak je to tedy s nošením roušek po očkování? Stručná odpověď zní, že v době psaní tohoto článku musí i lidé očkovaní roušky nosit – nemají tedy žádnou výjimku v porovnání s těmi, kteří vakcinací proti nemoci covid-19 neprošli.

Jak uvedla imunoložka Michal Tal ze Stanfordské univerzity: „Mnoho lidí si myslí, že nebudou muset nosit roušky, ale bylo by dobré je informovat o opaku, protože mohou být stále nakažliví.“ A jak je možné, že očkovaný jedinec může být nebezpečný? Tal vysvětluje, že naočkovaný člověk může být pouze přenašečem viru – nákaza se u něj neprojeví, avšak vir se šíří dál.

Očkování a roušky patří k sobě

Bez ohledu na povinnost nosit či nenosit roušky po vakcinaci je důležité řídit se platnými předpisy a pečlivě situaci sledovat. Covid-19 může způsobit závažné onemocnění s dlouhodobými následky u osob jakéhokoliv věku. Vakcinace v minulosti pomohla ke snížení či dokonce vymýcení řady nemocí.