Téměř třetina jídel, která se uvaří ve školních jídelnách, se vyhazuje

Děti stojí u výdeje jídel ve školní kantýně Robert Kneschke / Shutterstock.com

V souvislosti s narůstajícími environmentálními problémy a tlakem na udržitelnost se potravinový odpad stává stále závažnějším tématem. Nedávná studie realizovaná v rámci projektu Prague Food Waste odhalila, že téměř třetina jídel připravovaných ve školních jídelnách končí jako odpad.

Přečtěte si také

Salmonela číhá všude, nejen ve vejcích, mase a zmrzlině. Jak se v létě vyhnout nebezpečné nákaze?

Jak výzkum v jídelnách probíhal?

Prague Food Waste je projekt, jehož cílem je zjistit, kolik potravinového odpadu vzniká v jídelnách základních škol, nemocnic, domovů pro seniory i v různých domácnostech. Nejprve se zaměřil na školní jídelny.

Podrobný výzkum v rámci projektu Prague Food Waste se konal ve čtyřech školních jídelnách v Praze, které vaří pro 400 až 600 žáků. Měření se uskutečnilo na konci roku 2023 a začátkem roku 2024, přičemž na každé škole proběhly dva zkušební dny a následně týden kontinuálního měření. Výzkumníci zkoumali hmotnost uvařených pokrmů, zbytků z přípravy, nevydaných jídel a zbytků na talířích žáků.

Co výzkum odhalil?

Data výzkumu zpracovala organizace INESAN. Výsledky ukázaly, že ve školních jídelnách vzniká 33,8 % odpadu. Největší část tohoto odpadu tvoří jídlo zůstávající na talířích žáků (48 %), následované nevydanými pokrmy (43 %) a zbytky z přípravy (9 %), jako jsou slupky, kosti apod. 

Anna Strejcová z organizace Zachraň jídlo pojmenovala některé časté důvody plýtvání: „Důvodů, proč jídlo zbývá ve výdeji a na talířích žáků, je celá řada: 5–9 % žáků si oběd nevyzvedne, přestože jim ho rodiče zaplatili. Z rozhovorů se zaměstnanci víme, že rodiče často zapomínají oběd odhlásit nebo že děti nemají rády polévky, a proto ve výdeji zbývají, i když je kuchařky uvaří jen pro poloviční počet strávníků. Na některé pokrmy nejsou žáci z domova zvyklí, nechutnají jim a málokdy si řeknou o menší porci.“ 

Podle odhadů organizace INESAN činí hodnota jídla vyhozeného ve škole s 500 žáky přibližně 600 000 Kč ročně. Tento výpočet zahrnuje pouze cenu surovin, nikoli náklady na práci a další provozní náklady, což by celkovou částku ještě zvýšilo. Vzhledem k tomu, že v České republice funguje kolem 9 000 školních jídelen, které denně vaří téměř pro dva miliony dětí, je potenciál pro úspory značný.

Žena v pracovní uniformě nandává jídlo v jídelně na talíř. Dmitry Kalinovsky / Shutterstock.com

Jak plýtvání jídlem omezit?

V reakci na výsledky výzkumu plánují organizace Zachraň jídlo a INESAN ve spolupráci s odborníky uspořádat na podzim workshopy zaměřené na hledání efektivních způsobů, jak snížit plýtvání jídlem ve školních jídelnách. Těchto workshopů se zúčastní také zástupci domovů pro seniory a nemocnic, aby bylo možné aplikovat nalezená řešení i v dalších institucích.

Jedním z klíčových prvků možného řešení je zlepšení komunikace mezi rodiči, žáky a zaměstnanci jídelen. Rodiče by měli být více zapojeni do procesu odhlašování obědů v případě absence dětí, zatímco školy by mohly lépe zohledňovat preference žáků při sestavování jídelníčků. Důležité je také vzdělávání žáků o významu neplýtvání potravinami.

Zdroje: Bezpečnost potravin, Zachraň jídlo