Obce se musí připravit na změny: Sběr starého textilu bude brzy povinný, ve Francii je to standard

Oblečení určené k recyklaci LightField Studios / Shutterstock

Již v roce 2025 se obce a menší města budou muset připravit na velké změny. Kromě klasických kontejnerů na tříděný odpad přibydou totiž i ty, do kterých se bude dávat starý a použitý textil. Ministerstvo to odůvodňuje jako snahu o zlepšení ekologie a nevyužitého textilního materiálu. V budoucnu by výrobci měli přispívat na náklady spojené se sběrem a svozem.

Přečtěte si také

Mini stolní vysavače jsou hitem sociálních sítí! Jedná se o zbytečnost, nebo praktickou vychytávku pro každého?

Nové kontejnery na starý textil

Staré oblečení, boty nebo bytové textilie ve velké míře stále končí v černých popelnicích a později na skládkách. Aby se snížilo množství odložených textilií, budou od začátku roku 2025 obce povinně zřizovat místa, kam mohou občané odložit nepotřebný textil a obuv. V budoucnu budou samotní výrobci přispívat na náklady spojené se sběrem a svozem. Tato povinnost je nyní projednávána v rámci revize směrnice o odpadech a po jejím schválení bude do tohoto zákona plně zavedena. Města se již teď musí připravit na velké změny.

„Rozhodnutí, kterou cestou se vydají, je v kompetenci jednotlivých radnic, do toho my jako ministerstvo mluvit nemůžeme. Mohou zvolit osvědčený systém kontejnerů na textil, využití sběrných dvorů či jinou alternativu, jako jsou pravidelné sběry do dočasně přistavených nádob nebo tzv. pytlový sběr,“ prozradila pro Kupi mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.

Lidé oděvy špatně likvidují

Většina lidí totiž staré oblečení často vyhazuje do popelnic na směsný odpad, což následně dělá velké problémy ve sběrných dvorech, kde tento odpad končí. Ačkoliv existují i specializované kontejnery pro charitu, do kterých mohou lidé oblečení vkládat, někteří je vůbec nevyužívají. Proto také rámcová směrnice Evropské unie o odpadech nařizuje, že členské státy EU musí do 1. ledna 2025 zavést oddělený sběr použitého textilu a oděvů a že tento odpad již nesmí být ukládán na skládky nebo spalován.

Vyřazené oblečení vyhozené ke kontejneru na směsný odpad Digitalphaser / Shutterstock

V Česku se vyhazuje enormní množství odpadu

„Ročně se podle expertních rozborů MŽP v tuzemsku vyhodí okolo 180 tisíc tun textilu. Tvoří asi 34 % odpadu v černých popelnicích. Zřízením sběrných míst v obcích se uleví třídicímu systému a bude možné textil recyklovat efektivněji,“ uvedl v tiskové zprávě ministr životního prostředí Petr Hladík, který nový nápad na třídění starého textilu kvituje.

V takovém případě však bude potřeba jasně oddělit, kam se bude odkládat použitý textil určený pro opětovné použití od sběrných nádob na textilní odpad. Pro Českou republiku to přinese velký přínos v podobě zvýšeného třídění a snadnější recyklace textilu,“ dodala pro Kupi Veronika Krejčí.

Ve Francii je třídění standard

Ve Francii již delší dobu úspěšně funguje systém rozšířené odpovědnosti výrobce. Za každý prodaný kus oblečení se platí poplatek přibližně ve výši jedné koruny. S ohledem na odhadované množství prodeje, které činí kolem 288 milionů kusů textilu, tato opatření generují příjmy ve výši zhruba 288 milionů korun. Tím se tato země snaží zabránit nesprávnému zacházení s již nepoužitým textilem.

Zdroje: Ministerstvo životního prostředí, Innovation in Textiles