EU chce zakázat rychlou módu zavedením přísnějších pravidel pro výrobce

Hromada různých druhů oblečení Netrun78 / Shutterstock.com

Výrobci a prodejci rychlé módy dosud zažívali zlaté časy. Z malých hráčů na trhu se stala oděvní impéria, která trh zásobují nepřetržitým proudem módních stylů po celý rok. Vzhledem k nízké ceně vyvolala u velké části populace touhu stále nakupovat a hromadit oblečení. Nyní se ale situace mění, EU vyhlásila rychlé módě válku, a to znamená pro mnoho společností velký problém. Musí se přizpůsobit novým pravidlům, která výrazně zpřísňují podmínky, které doposud panovaly.

Přečtěte si také

Recepty na lahodné podzimní krémové polévky: Vyzkoušejte bramborový nebo petrželový krém
Recepty na lahodné podzimní krémové polévky: Vyzkoušejte bramborový nebo petrželový krém

Jde o úplný zákaz rychlé módy?

Jedná se doslova o snahu vyhladit rychlou módu z evropského trhu, která poznamená všechny její producenty. Poslanci Evropského parlamentu pro životní prostředí koncem dubna přijali doporučení týkající se opatření EU, která mají zajistit, aby se textilie vyráběly oběhovým, udržitelným a sociálně spravedlivým způsobem. Výbor vyzývá Komisi a země EU, aby přijaly opatření, která ukončí rychlou módu, jenž definuje jako velké objemy méně kvalitních oděvů v nízkých cenových hladinách. Od tohoto kroku si slibuje snížení emisí, spotřeby vody a energie, zvýšení sběru a opětovného použití.

„Spotřebitelé sami nemohou reformovat globální textilní sektor prostřednictvím svých nákupních zvyklostí. Pokud dovolíme trhu, aby se samoreguloval, necháme dveře otevřené pro model rychlé módy, který využívá lidi a planetu zdrojů. EU musí právně zavázat výrobce a velké módní společnosti, aby fungovaly udržitelněji. Lidé a planeta jsou důležitější než zisky textilního průmyslu," uvedla zpravodajka Delara Burkhardt.

„Katastrofy, ke kterým došlo v minulosti, jako je pád továrny Rana Plaza v Bangladéši, rostoucí skládky v Ghaně a Nepálu, znečištěná voda a mikroplasty v našich oceánech ukazují, co se stane, když tento princip nebude uplatňován. Čekali jsme dost dlouho – je čas udělat změnu!" doplnila.

Oblečení, které leží na ulici na zemi. Sorbis / Shutterstock.com

Co budou muset výrobci změnit?

Výrobci rychlé módy budou muset změnit celý koncept výroby, který už nebude zaměřený na kvantitu, ale na kvalitu a udržitelnost. Poslanci žádají Komisi a členské státy, aby zajistily, že výrobní procesy budou méně náročné na energii a vodu, aby se zabránilo používání a uvolňování škodlivých látek a snížily se materiálové a spotřební stopy. Týkat by se to mělo všech textilních a obuvnických výrobků. Nově by měly být zaměřené na ekodesign. Požadavkem poslanců je také revize rámcové směrnice o odpadech tak, aby zahrnovala konkrétní samostatné cíle pro předcházení vzniku textilního odpadu, jeho sběr, opětovné použití a recyklaci a také postupné ukončení skládkování textilu.

Poslanci dále doporučili tyto body:

  • Začlenění výslovného zákazu ničení neprodaného a vráceného textilního zboží do pravidel EU pro ekodesign.
  • Jasná pravidla, jak skoncovat s praktikami greenwashingu, prostřednictvím probíhající legislativní práce na posílení postavení spotřebitelů v zeleném přechodu a regulaci ekologických tvrzení.
  • Zajistit spravedlivé a etické obchodní praktiky prostřednictvím prosazování obchodních dohod EU.
  • Aby byla bez dalšího odkladu zahájena iniciativa Komise zaměřená na prevenci a minimalizaci uvolňování mikroplastů a mikrovláken do životního prostředí.
Žena sedí na posteli plné oblečení New Africa / Shutterstock.com

Zasažen bude celý dodavatelský řetězec

Strategii EU pro udržitelné a oběhové textilie, která se zabývá celým životním cyklem textilních výrobků a navrhuje opatření ke změně způsobu výroby a spotřeby textilu, předložila Komise už 30. března 2022. Očekává se, že zpráva bude přijata na plenárním zasedání do léta. Pro zprávu hlasovalo 68 hlasů, nikdo nebyl proti a 1 se zdržel hlasování. Jejím cílem je realizovat závazky Evropské zelené dohody, nový akční plán oběhového hospodářství a průmyslovou strategii pro textilní odvětví.

Poslanci tvrdí, že textilní výrobky prodávané v EU by měly být odolnější, snáze se opětovně používat, opravovat a recyklovat, vyrobené z velké části z recyklovaných vláken a bez nebezpečných látek. Zdůrazňují, že textilie by měly být vyráběny způsobem, který respektuje lidská, sociální a pracovní práva, životní prostředí a dobré životní podmínky zvířat v celém dodavatelském řetězci.

Je otázkou, jak plánovaná strategie EU postihne velké módní značky jako jsou například Zara nebo H&M. Zájem o rychlou módu podpořila i krize, protože je cenově dostupnou alternativou. Pokud producenti rychlé módy změní způsob výroby i celý koncept, podepíše se to na ceně produktů. To může v konečném důsledku znamenat pro spotřebitele ztrátu zájmu a pro výrobce ztrátu zisku.

Zdroj: Retaildetail.eu, Evropský parlament