Čechům dělá při pandemii společnost alkohol a televize, až 40 % jich pije doma o samotě

Pití se z barů přesunulo do domovů. Spousta lidí tak pije o samotě. Canva

Dáte si doma občas skleničku? Jak často to je a při jakých příležitostech? Pijete raději ve společnosti někoho blízkého, nebo sami? Zkuste si odpovědět, možná budete překvapeni, jak na tom jsou ostatní.

Přečtěte si také

Zbytečné spotřebiče, které jen zabírají místo. Neutrácejte za to, co už doma v podstatě máte

Alkohol coby „dobrý“ způsob odreagování

Když se nikde jinde pít nedá, není divu, že Češi nejčastěji popíjí alkohol doma. Smutným zjištěním březnového průzkumu společnosti Nielsen Admosphere ovšem je, že 40 % dotázaných uvedlo, že doma pije samo.

Ve větší míře jde o muže, kteří pití alkoholu považují za jakousi formu odpočinku (o 20 % více než před pandemií), 57 % pak odpovědělo, že nejčastěji pijí společně s partnerem nebo ostatními členy domácnosti (tedy o 17 % více než před pandemií).

Čechům často dělá společnost při pití alkoholu televize, kde lze sledovat 14% nárůst oproti době před pandemií. Zdá se, že televize tak vystřídala příležitost dát si sklenku alkoholu při konzumaci jídla v restauraci.

34 % lidí si nedokáže během pandemie odpustit popíjení s přáteli

Vypadá to tedy, že ve mnoha případech Češi skutečně respektují nařízení omezení sociálních kontaktů, protože ještě před vypuknutím pandemie nejčastěji konzumovali alkohol ve společnosti přátel a blízkých (58 %).

Nejčastějším důvodem setkávání se s těmi nejbližšími nad skleničkou alkoholu jsou stále oslavy a svátky – před pandemií se takto setkávalo 54 % respondentů, během pandemie 45 %. V průzkumu však odpovědělo také 34 % respondentů, především z řad mladších ročníků, kteří přiznali, že i v současné pandemické situaci a přes zákazy nedokážou odolat touze popíjet s přáteli a známými.

Rizikoví pijani pijí alkohol stále ve stejné míře

Podle březnového průzkumu se zdá, že Češi pijí během pandemie alkoholu méně. Osoby spadající do kategorie tzv. rizikového pití nicméně pijí dál a v nezměněné míře. Coby rizikové užívání alkoholu je charakterizováno takové pití, při kterém hrozí poškození zdraví člověka, pokud bude ve stejné míře pokračovat i nadále.

„Výsledky aktuálního březnového výzkumu ukazují, že současná vlna pandemických opatření a s ní spojená další omezení kontaktů opět mírně snížila konzumaci alkoholu v méně rizikových skupinách (patrný posun z frekvence 2–4× měsíčně do kategorie 1× měsíčně), zatímco v rizikovějších skupinách, které pijí alkohol několikrát týdně, zůstala konzumace na stejné úrovni jako v únorovém výzkumu,“ vysvětluje Hana Friedlaenderová z Nielsen Admosphere.

Rizikově pijící pijí alkohol ve stále stejné míře Canva

Češi jsou navzdory pandemii v psychické pohodě

Dobrou zprávou nicméně je, že i přestože jsme zavření doma a žádných společenských akcí se účastnit nemůžeme, psychická pohoda byla u většiny dotázaných „normální“ – celých 42 % totiž uvedlo, že jejich psychické rozpoložení není ani dobré, ani špatné. To však na druhou stranu může souviset i s jistou rezignací, kterou jde mezi Čechy také pozorovat.

Jako „spíše dobrou“ by svou psychickou pohodu charakterizovalo 26 % dotázaných, jako velmi dobrou pak 8 %. Na druhé straně spektra se ovšem nachází 19 % respondentů, kteří se cítí „spíše špatně“ a 5 % „velmi špatně“.