Správné chování v bouřce vám může zachránit život! Netelefonujte, nedržte deštník a rozhodně nechoďte pod strom

Blesky nad stromy Denis Torkhov / Shutterstock.com

Bouřky dokáží být nádhernou podívanou, ale i nebezpečným živlem. Víte, jak se správně zachovat, když vás zastihne bouřka venku na procházce, ale i doma? Poradíme vám, jak minimalizovat riziko zásahu bleskem a ochránit sebe i své blízké. Zjistěte, kam se schovat, čemu se vyhnout a jak poskytnout první pomoc zasaženému. S našimi radami zvládnete bouřky s chladnou hlavou a hlavně ve zdraví.

Přečtěte si také

Pozor na nebezpečné kuřecí maso! Obchodní řetězec stahuje výrobky z celého českého i slovenského trhu

Co rozhodně nedělat při bouřce?

Podle statistiky je pravděpodobnost, že do vás udeří blesk, 1 : 3 000 000. Zdá se to proto skoro nemožné, ale i tak slýcháme o případech, kdy blesk do lidí opravdu bohužel udeřil.

Tohle (ne)dělejte

 • Během bouřky nevycházejte zbytečně ven a v případě hlášeného výskytu bouřek si neplánujte žádné výlety.
 • Rozhodně nechoďte pod solitérní strom, stožár nebo jiný vysoký objekt, právě do něj by mohl blesk udeřit. Pokud jste v lese, najděte si pevný úkryt, nebo se z něj pokuste co nejrychleji dostat.
 • Pokud poblíž vás není žádný úkryt a nacházíte se v přírodě, schovat se můžete v hustém lese a háji, nižším porostu nebo údolí. Nikdy nezůstávejte v otevřeném terénu nebo na vyvýšených místech, tam hrozí největší nebezpečí.
 • Pokud vás bouřka překvapí na holé pláni, nepokračujte v chůzi a nedržte se ve skupině. Nejbezpečnějším řešením je přečkat bouřku v podřepu s nohama a rukama u sebe. Rozhodně si nelehejte na zem.
 • Pokud je to možné, schovejte se v autě.
 • Chcete-li se schovat do prostoru jeskyně, pak se držte uprostřed, neopírejte se o stěny ani nestůjte přímo pod hranou, blesk by mohl sjet po stěně do vás. Pozor si dejte na nízké výčnělky, tam příliš bezpečí nenajdete.
 • Nepohybujte se na kopci.
 • Neotevírejte nad sebe deštník.
 • Jedete-li na kole nebo na motorce, sesedněte a vzdalte se od dopravního prostředku minimálně 3 metry.
 • Držte se dál od ostatních osob. Pokud by blesk uhodil do jednoho z vás, pakliže byste byli blízko u sebe, přenesl by se i na ostatní.
 • Koupete-li se v rybníku, jezeře nebo v jiné vodní ploše, okamžitě vylezte na břeh.
 • Nenoste kovové předměty (klíče, deštník, mince, apod.) ani netelefonujte. Takové předměty totiž fungují jako hromosvod a můžou vás popálit v případě, že blízko vás uhodí blesk.

Věděli jste, že za bouřky se nesmí hrát golf? Kovová hůl totiž funguje jako hromosvod, a proto hrozí větší nebezpečí úderu blesku. Dokonce se v roce 2005 stal případ, kdy úder blesku připravil o život golfistu.

Blesky nad domy Costazzurra / Shutterstock.com

Dělejte co nejkratší kroky

Krokové napětí je nebezpečný jev, který vzniká při úderu blesku. Když blesk udeří do země, elektrický proud se šíří po povrchu země do okolí, zejména je-li půda vlhká. Pokud se člověk nachází poblíž místa úderu, může jím protékat tento povrchový proud a způsobit vážná zranění.

Riziko lze však minimalizovat správnou chůzí – při bouřce v krajině je vhodné dělat co nejkratší kroky nebo se pohybovat ve dřepu s nohama u sebe, čímž se sníží vzájemná vzdálenost různých částí těla dotýkajících se země a omezí se tak krokové napětí. Rozhodně se nedoporučuje si lehat, jelikož v takové poloze je krokové napětí příliš velké. Tyto techniky mohou v rizikových situacích zachránit život.

Jak se chovat doma?

 • Zavřete okna a nestůjte u nich.
 • Vytáhněte z elektřiny spotřebiče, které jsou připojené k síti nebo anténě. Odpojte z elektřiny televizi i přístroje, jejichž součástí je obrazovka.
 • Pokud máte doma psího kamaráda, který se bouřky bojí, netrestejte ho za jeho úzkost, ale nepřistupujte ani k příliš emotivnímu chlácholení. Najděte mazlíčkovi klidné místo, kam hluk bouřky doléhá co nejméně, klidně na něj mluvte a hlaďte ho.
 • Mobilní telefon doma ani venku vypínat nemusíte. Z pevné linky však netelefonujte.

Pokud ho ještě nemáte, zvažte pořízení hromosvodu. Ten zajistí, že budete doma v bezpečí vy i váš majetek.

Kulový blesk nad zničeným domem yaalan / Shutterstock.com

Pozor, letí kulový blesk!

Zatímco u komedie Kulový blesk se zasmějeme, s tím skutečným žádná legrace není. Jde o vzácný fenomén, který se vědcům doposud nepodařilo příliš prozkoumat a vysvětlit. Poznáte ho snadno, protože s jiným jevem si ho spletete jen těžko. I tak ovšem může mít různou podobu – očití svědci ho totiž popisují se značnými rozdíly.

Velikostně může být kulový blesk naprosto maličký, třeba o velikosti cvrnkací kuličky, ale stejně tak byl pozorován i s několikametrovým průměrem. Také barevná škála je široká, od žluté až po modrou.

Několik sekund nebo minut blesk jiskří a pohybuje se tiše, případně za bzučivých nebo praskajících zvuků, až buď vybouchne, nebo poklidně zhasne.

Jakmile se dostane dovnitř domu, nemáte moc času na přemýšlení. Jeho přítomnost trvá vteřiny, maximálně asi minutu. Za sebou zanechává spoušť, nicméně v danou chvíli už nelze věci nijak ochránit. Jediným správným postupem je držet se od žhavé koule co nejdál.

První pomoc při úderu blesku

Pokud dojde k zásahu osoby bleskem, je nezbytné okamžitě poskytnout první pomoc. První pomoc při úrazech bleskem je stejná jako při jiných úrazech způsobených elektrickým proudem a při popáleninách. Nejprve se ujistěte, že nehrozí další nebezpečí úderu blesku, a přesuňte postiženého do bezpečí.

Zkontrolujte, zda je při vědomí a dýchá. V případě, že nedýchá, okamžitě zahajte resuscitaci (umělé dýchání a srdeční masáž). Podle stavu zraněného bývá často nezbytné zahájit resuscitaci a provést protišoková opatření. Přivolejte záchrannou službu a řiďte se jejich pokyny. Pokud je postižený při vědomí, zkontrolujte, zda nemá popáleniny, zlomeniny nebo jiná zranění, a poskytněte odpovídající ošetření.

Sanitka v zácpě Jaromir Chalabala / Shutterstock.com

Popáleniny chlaďte čistou vodou a překryjte sterilním obvazem. Zlomeniny znehybněte. Postiženého se snažte uklidnit a zůstaňte s ním až do příjezdu zdravotnické záchranné služby. I když se postižený může cítit relativně dobře, je důležité vyhledat lékařskou pomoc, protože některé následky úderu blesku se mohou projevit s časovým odstupem.

Zdroj: ČT24, Český červený kříž, HZS ČR