Żabka gazetka - Śniadanie, st 14. 10. – út 27. 10.