Makro gazetka - Dystrybucja do sklepów, út 11. 2. – po 24. 2.