kika Prospekt - Echtes Leder zum Stoffpreis, po 1. 3. – pá 30. 4.