Schneider lekáreň akciový magazín, po 1. 3. – st 31. 3.