** Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.