Schneider lekáreň akciový magazín - Celaskon na imunitu v akcii, po 1. 2. – ne 28. 2.