Aldi gazetka - Masło w akcji, po 11. 1. – so 16. 1.