Labaš akcia Frucona - Konzumný lieh 80%, st 3. 6. – so 31. 10.