Specifikace podkladů pro import dat na

Způsoby předání feedů

Možnosti předávání zdrojových dat

Doporučeným způsobem dodání dat k distribuci letáků a informací o akčním zboží směrem ke Kupi.cz a následně milionům zákazníků je takzvaný XML index, datový soubor uložený online na konkrétní URL partnera. Online XML index působí jako datový rozcestník, který může obsahovat sety složené z jednoduchých datových souborů nebo kombinací feedů, takzvaným shlukováním feedů do setů. Vzájemně lze v jednom setu kombinovat feedy s informacemi o letácích, konkrétním akčním zboží i síti prodejen. Celkové provázání poboček do jednoho datového setu dodá potenciálnímu zákazníkovi hledajícímu na Kupi.cz plnou škálu aktuálních informací rozhodujících o návštěvě prodejny komunikujícího partnera. U menších, případně regionálně zaměřených partnerů je možné místo online XML indexu dodat data jednorázově individuálně emailem (především případě aktualizace pobočkové sítě). Nicméně i přes tuto možnost doporučujeme dlouhodobou práci s XML indexem, který zajistí plnou automatizaci.

1. Kupi XML index

XML index slouží jako online rozcestník automatického předávání dat směrem ke Kupi.cz a následně konečným zákazníkům. Jedná se o neměnnou URL adresu (s možným zabezpečením), na které jsou data pro online distribuci umístěna. Skládá se ze setů feedů nebo samostatného XML feedu.

SET
Sety zajišťují shlukování jednotlivých feedů a jejich vzájemnou kombinaci v rámci celistvého předávání dat směrem ke Kupi.cz. Shlukování feedů do setů umožní kombinaci feedu poboček, feedu letáků i feedu akčního zboží.

FEED
Feedy jsou základní datové soubory sloužící pro automatizované předávání dat směrem ke Kupi.cz a následně ke spotřebitelům. Dle obsahu datových souborů je můžeme rozdělit na základní typy sloužící pro import poboček, import letáků, import akčního zboží

Příklad:

<?xml version="1.0"?> <XML xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://data.kupi.cz/feeds/xml-index.xsd"> <SET ID="3815"> <FEED TYPE="MARKETS">http://www.domenaOP.cz/xml?id=3815&amp;get=pobocky</FEED> <FEED TYPE="LEAFLETS">http://www.domenaOP.cz/xml?id=3815&amp;get=letaky</FEED> <FEED TYPE="ACTIONS">http://www.domenaOP.cz/xml?id=3815&amp;get=akcni-zbozi</FEED> </SET> <SET ID="3915"> <FEED TYPE="MARKETS">http://www.domenaOP.cz/xml?id=3915&amp;get=pobocky</FEED> <FEED TYPE="LEAFLETS">http://www.domenaOP.cz/xml?id=3915&amp;get=letaky</FEED> </SET> <SET ID="4015"> <FEED TYPE="MARKETS">http://www.domenaOP.cz/pobocky2015.xml</FEED> <FEED TYPE="LEAFLETS">http://www.domenaOP.cz/xml?id=4015&amp;get=letaky</FEED> </SET> <SET ID="5615-mikulas"> <FEED TYPE="MARKETS">http://www.domenaOP.cz/pobocky2015.xml</FEED> <FEED TYPE="LEAFLETS">http://www.domenaOP.cz/mikulassky-letak.xml</FEED> <FEED TYPE="ACTIONS">http://www.domenaOP.cz/mikulasska-nabidka.xml</FEED> <FEED>http://www.domenaOP.cz/mikulasska-nabidka.xml</FEED> </SET> </XML>

Soubory ke stažení

Ukázkový XML index
XML Schema pro XML index

Dodání XML dat

a) Kupi XML index na stránkách partnera

Partner poskytne URL adresu, na které bude dostupný Kupi XML soubor - rozcestník na jednotlivé feedy prostřednictvím setů v rámci jednoho XML indexu (Například: http://www.domenaOP.cz/export/kupicz.xml).
Adresa XML indexu zůstává po celou dobu neměnná, je možné ji zabezpečit HTTP autentizací a protokolem HTTPS.

b) Nahrání XML souboru na FTP partnera

Partner poskytne Kupi.cz přístup na vlastní FTP server, kde budou zdrojové soubory nahrány.
Kořenový adresář bude XML index s jednotlivými sety. Data pro feedy z jednoho setu se doporučuje umístit do adresáře pojmenovaného podle ID setu. Obsahem elemetnů FEED bude absolutní cesta k jenodlivým XML feedům vzhledem ke kořenovému adresáři FTP.

Příklad adresářové struktury FTP:

 • 3915
  • leaflets.xml
  • actions.xml
  • markets.xml
 • 4015
  • leaflets.xml
  • actions.xml
  • markets.xml
 • 5615-mimoradna-nabidka
  • pobocky2015.xml
  • letaky.xml