Specifikace podkladů pro import dat na

Import akčního zboží

verze: 1.00

Obsahem feedu importu akčního zboží je aktuální nabídka akčního zboží partnera, které chce prezentovat a zároveň se nachází v jeho platném akčním letáku na Kupi.cz. Datový soubor obsahující jednotlivé položky akčního zboží s jejich platností je nutné provázat se základním feedem letáků partnera (zajistí provázání akčního výrobku na konkrétní leták) a doporučujeme ho také propojit i s feedem prodejen. Nelze importovat zboží, které není obsaženo v platném letáku partnera.

Formáty feedu:

Feed můžete dodávat v následujících formátech:

Ukázka XML

Popis atributů feedu:

SHOP - Povinná položka
Typ hodnoty: complex
Násobnost: 1
Popis: Uvedení a uzavření datového souboru obsahujícího konkrétní položky akčního zboží.
SHOP_ITEM - Povinná položka
Typ hodnoty: complex
Násobnost: 1 až ∞
Popis: Uvedení a uzavření informací o jedné konkrétní položce zboží.
ITEM_ID - Povinná položka
Typ hodnoty: string
Násobnost: 1
Popis: Unikátní identifikátor nabídky (slevy/akce) v rámci obchodu, který je definován na jeho straně. Musí zůstat unikátní navždy.

Ukázkové hodnoty:

<ITEM_ID>16369</ITEM_ID>
PRODUCT_NAME - Povinná položka
Typ hodnoty: string
Násobnost: 1
Popis: Název produktu ve standardně užívaném tvaru.

Ukázkové hodnoty:

<PRODUCT_NAME>Coca Cola</PRODUCT_NAME>
PRODUCT_ID - Povinná položka
Typ hodnoty: string
Násobnost: 1
Popis: Unikátní identifikátor produktu v rámci obchodu, který je definován na jeho straně.

Ukázkové hodnoty:

<PRODUCT_ID>6650</PRODUCT_ID>
BRAND - Nepovinná položka
Typ hodnoty: string
Násobnost: 0 až 1
Popis: Značka daného produktu pod kterou se prodává (například Gambrinus). Registrovaná obchodní značka nebo obecně zažitý obchodní název.

Ukázkové hodnoty:

<BRAND>Orbit</BRAND>
MANUFACTURER - Nepovinná položka
Typ hodnoty: string
Násobnost: 0 až 1
Popis: Výrobce daného produktu (např. Plzeňský Prazdroj, a. s pro značku Gambrinus).

Ukázkové hodnoty:

<MANUFACTURER>Wrigley s.r.o.</MANUFACTURER>
MANUFACTURER_ID - Nepovinná položka
Typ hodnoty: string
Násobnost: 0 až 1
Popis: Unikátní identifikátor výrobce v rámci obchodu, který je definován na jeho straně.

Ukázkové hodnoty:

<MANUFACTURER_ID>233</MANUFACTURER_ID>
<MANUFACTURER_ID>PR667</MANUFACTURER_ID>
<MANUFACTURER_ID>NESTLE</MANUFACTURER_ID>
PRICE_VAT - Povinná položka
Typ hodnoty: real
Násobnost: 1
Popis: Aktuální cena produktu včetně DPH. Částka musí být uvedena v Kč. Musí obsahovat pouze číslo (bez udání měny). V případě desetinných míst použijte oddělovač ".". Číslo nesmí obsahovat mezery.

Ukázkové hodnoty:

<PRICE_VAT>65.90</PRICE_VAT>
PRICE_BEFORE - Nepovinná položka
Typ hodnoty: real
Násobnost: 0 až 1
Popis: Původní cena produktu před zlevněním. Částka musí být uvedena v Kč. Musí obsahovat pouze číslo (bez udání měny) V případě desetinných míst použijte oddělovač ".". Číslo nesmí obsahovat mezery.

Ukázkové hodnoty:

<PRICE_BEFORE>109.50</PRICE_BEFORE>
VALIDITY - Povinná položka
Typ hodnoty: complex
Násobnost: 1
Popis:
START - Povinná položka
Typ hodnoty: date
Násobnost: 1
Omezení: RRRR-MM-DD
Popis: Počáteční datum platnosti nabídky daného produktu ve tvaru RRRR-MM-DD.

Ukázkové hodnoty:

<START>2015-09-20</START>
END - Povinná položka
Typ hodnoty: date
Násobnost: 1
Omezení: datum ve tvaru RRRR-MM-DD
Popis: Konečné datum platnosti produktu ve tvaru RRRR-MM-DD.

Ukázkové hodnoty:

<END>2015-12-01</END>
PUBLISH_DATE - Povinná položka
Typ hodnoty: date
Násobnost: 1
Omezení: datum ve formátu YYYY-MM-DD
Popis: Datum od kterého si přejete, aby byla akce zobrazována na Kupi.cz. Jedná se o povinnou položku datového souboru. Na základě uvedeného data bude zahájena požadovaná komunikace akčních položek na Kupi.cz.

Ukázkové hodnoty:

<PUBLISH_DATE>2015-11-30</PUBLISH_DATE>
EAN_LIST - Nepovinná položka
Typ hodnoty: complex
Násobnost: 0 až 1
Popis: Uvozuje a uzavírá výčet čárových kódů variant konkrétního produktu (například kódy všech příchutí).
QUANTITY - Nepovinná položka
Typ hodnoty: int
Násobnost: 0 až 1
Omezení: kladné celé číslo
Popis: Počet balení, která jsou předmětem akce a ke kterým se vztahuje cena PRICE_VAT. Jde například o hromadné akce typu sleva za dva kusy či multipacky (např. multipack 4x Coca Cola). Při nezadání se počítá, že se cena vztahuje pouze na jedno balení. Při akcích typu "3+1" zdarma se uvádí skutečný počet balení, které za danou cenu dostaneme, tedy 4. Pro vizuální odlišení těchto akcí slouží atribut FREE.

Ukázkové hodnoty:

<QUANTITY>4</QUANTITY>
<QUANTITY>120</QUANTITY>
FREE - Nepovinná položka
Typ hodnoty: int
Násobnost: 0 až 1
Popis: Atribut pro popis akcí typu "3+1 zdarma". V tomto případě je cena akce vztažena ke 4 balení (QUANTITY tedy bude 4). Pro vizuální odlišení této akce lze uvést atribut FREE = x, kde x je počet balení "zdarma". Ukázkové použití QUANTITY=4; FREE=2 => na webu bude zobrazeno "2+2 zdarma"

Ukázkové hodnoty:

<FREE>2</FREE>
<FREE>1</FREE>
AMOUNT - Nepovinná položka
Typ hodnoty: real
Násobnost: 0 až 1
Omezení: Pokud není zadáno UNIT, je hodnota ignorována.
Popis: Množství v balení, vztaženo k jednotce uvedené v atributu UNIT

Ukázkové hodnoty:

<AMOUNT>2.4</AMOUNT>
UNIT - Nepovinná položka
Typ hodnoty: string
Násobnost: 0 až 1
Omezení: pokud není zadáno AMOUNT, je hodnota ignorována
Popis: Jednotka vztažená ke množství v balení (AMOUNT)

Ukázkové hodnoty:

<UNIT>kg</UNIT>
<UNIT>g</UNIT>
<UNIT>l</UNIT>
<UNIT>ml</UNIT>
<UNIT>ks</UNIT>
<UNIT>dávek</UNIT>
NOTE - Nepovinná položka
Typ hodnoty: string
Násobnost: 0 až 1
Popis: Poznámka vztahující se ke konkrétní nabídce konkrétního produktu.

Ukázkové hodnoty:

<NOTE>3 Kč záloha, do vyprodání zásob</NOTE>
EAN - Povinná položka při zadání EAN_LIST
Typ hodnoty: string
Násobnost: 1 až ∞
Popis: Mezinárodní číslo obchodní položky ve formátu EAN-8, UPC-12, EAN-13 a ITF-14. Akceptováno je osmi-, dvanácti-, třinácti-, nebo čtrnáctimístné číslo bez mezer. Pokud se akce vztahuje na více variant (např. příchutí) produktu za stejnou cenu i platností, může být uvedeno více EANů.

Ukázkové hodnoty:

<EAN>3083680047364</EAN>
<EAN>8594003844409</EAN>
IMAGES - Nepovinná položka
Typ hodnoty: complex
Násobnost: 0 až 1
Popis:
IMAGE - Nepovinná položka
Typ hodnoty: string
Násobnost: 0
Omezení: Formát jpeg, případně png. Minimální velikost 300x300 px.
Popis: URL adresa ilustrační fotky produktu. Může být uvedeno i vícekrát. Nejvhodnější většinou bývá varianta na bílém pozadí.

Ukázkové hodnoty:

<IMAGE>http://fiktivni-web.cz/images/fiktivni-fotka.jpg</IMAGE>
CLUB - Nepovinná položka
Typ hodnoty: int
Násobnost: 0 až 1
Omezení: hodnota 0/1
Popis: Příznak klubové akce – nabídky pouze pro členy klubu. Neuvedení nebo hodnota „0“ = cena platná všem zákazníkům, hodnota „1“ = platné pouze pro klubové členy

Ukázkové hodnoty:

<CLUB>1</CLUB>
LEAFLETS - Nepovinná položka
Typ hodnoty: complex
Násobnost: 0 až 1
Popis: Uvádí a uzavírá výčet aktuálních letáků, kde je akční nabídka produktu uvedena.
LEAFLET_ID - Nepovinná položka
Typ hodnoty: string
Násobnost: 0
Popis: Definice výskytu akce v letácích. Je odkazováno na id letáku uvedené ve feedu letáků. Může být uvedeno vícekrát. Při neuvedení nebude importované akční zboží provázáno s letáky.

Ukázkové hodnoty:

<LEAFLET_ID>1163</LEAFLET_ID>
<LEAFLET_ID>LET006</LEAFLET_ID>
MARKETS - Nepovinná položka
Typ hodnoty: complex
Násobnost: 0 až 1
Popis: Uvádí a uzavírá výčet poboček, kde je daná akční nabídka produktu platná.
MARKET_ID - Nepovinná položka
Typ hodnoty: string
Násobnost: 0
Popis: Definice platnosti akční nabídky produktu v pobočkách - id z <a href="/import/import-pobocek">feedu poboček</a>, možno uvést vícekrát (pokud je nabídka platná ve více pobočkách). Pokud bude využito, nabídka bude přiřazena pouze vybraným pobočkám.

Ukázkové hodnoty:

<MARKET_ID>3633</MARKET_ID>
URL - Nepovinná položka
Typ hodnoty: string
Násobnost: 0 až 1
Omezení: URL odkaz je třeba uvádět v nezakódované podobě (dle specifikace RFC 3986).
Popis: Adresa prokliku ze sekce akčního zboží na detail produktu na stránkách partnera. Je možné dodávat s měřícími UTM parametry partnera (stejnými jako u klikacího letáku).

Ukázkové hodnoty:

<URL>http://vas-obchod.cz/talevize-led40d2080.html</URL>