Specifikace podkladů pro import dat na

Import letáků

verze: 1.00

Pro ideální prezentaci na Kupi.cz a její automatizaci slouží takzvaný feed importu letáků předávající data od partnera směrem na Kupi.cz. Obsahem základního feedu je aktuální nabídka letáků či katalogů partnera, které si přeje komunikovat na Kupi.cz.

Prezentovaný leták je možné rozšířit o přímé prokliky na internetové stránky partnera doplněním odkazů na detaily produktů. Přidáním odkazů na produkty do automatizovaných dat vznikne takzvaný klikací leták, do kterého si partner může generovat vlastní analytické měřící kódy.

Základní feed letáků je možné provázat s feedem poboček pro určení platnosti letáků pouze ve vybraných prodejnách i s feedem akčního zboží za účelem provázání akčního zboží v letácích ("interní" image mapy).

Leták v grafické podobě je nutné poskytnout ve formátu PDF odkazem uvedeným ve feedu.

Formáty feedu:

Feed můžete dodávat v následujících formátech:

Ukázka XML

Popis atributů feedu:

LEAFLETS - Povinná položka
Typ hodnoty: complex
Násobnost: 1
Popis: Uvedení celého XML feedu (datového souboru obsahujícího všechny letáky) a jeho uzavření na konci souboru předávajícího informace.
LEAFLET - Povinná položka
Typ hodnoty: complex
Násobnost: 1 až ∞
Popis: Uvedení a uzavření každého jednotlivého letáku v rámci jednoho datového souboru.
LEAFLET_ID - Povinná položka
Typ hodnoty: string
Násobnost: 1
Popis: Unikátní identifikátor konkrétního daného letáku v rámci sítě prodejen klienta, který je definován stranou klienta. Musí zůstat vždy unikátní, protože ID náleží vždy jen jednomu konkrétnímu letáku.

Ukázkové hodnoty:

<LEAFLET_ID>2015-0011</LEAFLET_ID>
<LEAFLET_ID>LET007</LEAFLET_ID>
<LEAFLET_ID>526</LEAFLET_ID>
NAME - Povinná položka
Typ hodnoty: string
Násobnost: 1
Omezení: Samostatný název letáku s maximem 25 znaků, název letáku by neměl obsahovat slova "leták" ani "název prodejce", které se generují ze systému automaticky.
Popis: Jméno konkrétního letáku ve výstižné a stručné podobě přibližně odpovídající názvu letáku v jeho tištěné podobě s maximálním počtem 25 znaků.

Ukázkové hodnoty:

<NAME>Akční leták Planeo</NAME>
START - Povinná položka
Typ hodnoty: date
Násobnost: 1
Omezení: formát RRRR-MM-DD
Popis: Počáteční datum platnosti konkrétního letáku v datovém souboru ve tvaru RRRR-MM-DD.

Ukázkové hodnoty:

<START>2015-08-01</START>
END - Povinná položka
Typ hodnoty: date
Násobnost: 1
Omezení: formát RRRR-MM-DD
Popis: Konečné datum platnosti konkrétního letáku v datovém souboru ve tvaru RRRR-MM-DD.

Ukázkové hodnoty:

<END>2015-08-28</END>
PUBLISH_DATE - Povinná položka
Typ hodnoty: date
Násobnost: 1
Omezení: datum ve formátu YYYY-MM-DD
Popis: Datum, od kterého si klient přeje zobrazovat svůj leták na Kupi.cz. Jedná se o povinnou položku, dle které bude zahájena požadovaná komunikace letákových akcí.

Ukázkové hodnoty:

<PUBLISH_DATE>2015-11-30</PUBLISH_DATE>
FILE - Povinná položka
Typ hodnoty: string
Násobnost: 1
Popis: URL adresa odkazu na PDF dokument letáku jehož data se v daném předávaném souboru dat nacházejí.

Ukázkové hodnoty:

<FILE>http://www.domenapartnera.cz/115.pdf</FILE>
ESHOP_URL - Nepovinná položka
Typ hodnoty: string
Násobnost: 0 až 1
Popis: Adresa prokliku na stránky e-shopu partnera. Je možné dodávat s měřícími UTM parametry partnera.

Ukázkové hodnoty:

<ESHOP_URL>http://vas-obchod.cz</ESHOP_URL>
NEXT - Nepovinná položka
Typ hodnoty: date
Násobnost: 0 až 1
Omezení: datum ve formátu RRRR-MM-DD
Popis: Datum, od kterého vejde v platnost nový leták, následující po aktuálně prezentovaném. Zadávání ve formátu RRRR-MM-DD

Ukázkové hodnoty:

<NEXT>2015-09-20</NEXT>
PAGES - Nepovinná položka
Typ hodnoty: complex
Násobnost: 0 až 1
Popis: Uvádí a uzavírá stránkovaný obsah letáku v případě, že si klient přeje zohlednit stránkování.
PAGE - Povinná položka při zadání PAGES
Typ hodnoty: complex
Násobnost: 1 až ∞
Popis: Uvádí a uzavírá konkrétní stránky letáku.
PAGE_NUMBER - Povinná položka při zadání PAGES
Typ hodnoty: int
Násobnost: 1
Popis: Udává hodnotu čísla strany letáku. Uvádí se nepárově pro každou jednotlivou stranu letáku.

Ukázkové hodnoty:

<PAGE_NUMBER>5</PAGE_NUMBER>
WIDTH - Povinná položka při zadání PAGES
Typ hodnoty: int
Násobnost: 1
Popis: Udává šířku letáku v pixelech.

Ukázkové hodnoty:

<WIDTH>1000</WIDTH>
HEIGHT - Povinná položka při zadání PAGES
Typ hodnoty: int
Násobnost: 1
Popis: Udává výšku jedné strany letáku v pixelech.

Ukázkové hodnoty:

<HEIGHT>1800</HEIGHT>
MAPS - Nepovinná položka
Typ hodnoty: complex
Násobnost: 0 až 1
Popis: Uvádí a uzavírá všechny mapy (grafické výseče) v rámci 1 stránky letáku.
MAP - Nepovinná položka
Typ hodnoty: complex
Násobnost: 0
Popis: Mapa v rámci stránky letáku. Mapa je určená pozicí (souřadnicemi) levého horního rohu a její velikostí (výška a šířka). Obsahem mapy může být buďto odkaz na dodávané akční zboží (odkaz v rámci webu Kupi.cz) anebo odkaz na "externí" produkty na stránkách klienta.
ITEM_ID - Nepovinná položka
Typ hodnoty: string
Násobnost: 0 až 1
Popis: Provázání s datovým souborem akčního zboží. Určení výskytu akce v letáku (včetně strany, případně i souřadnic pozice v rámci strany).

Ukázkové hodnoty:

<ITEM_ID>SLEVA-6653</ITEM_ID>
<ITEM_ID>6658</ITEM_ID>
EXTERNAL_PRODUCT - Nepovinná položka
Typ hodnoty: complex
Násobnost: 0 až 1
Popis: Uvádí a uzavírá informace o produktu s externím odkazem mířícím mimo web Kupi.cz.
PRODUCT_NAME - Povinná položka při zadání EXTERNAL_PRODUCT
Typ hodnoty: string
Násobnost: 1
Popis: Originální název konkrétního produktu uvedeného v letáku.

Ukázkové hodnoty:

<PRODUCT_NAME>LED40D2080 LED FULL HD TV</PRODUCT_NAME>
MANUFACTURER - Nepovinná položka
Typ hodnoty: string
Násobnost: 0 až 1
Popis: Označení výrobce daného produktu uvedeného v letáku.

Ukázkové hodnoty:

<MANUFACTURER>Philips</MANUFACTURER>
URL - Povinná položka při zadání EXTERNAL_PRODUCT
Typ hodnoty: string
Násobnost: 1
Popis: Adresa prokliku na detail produktu na stránkách partnera. Je možné dodávat s měřícími UTM parametry partnera. URL odkaz je třeba uvádět v nezakódované podobě (dle specifikace RFC 3986).

Ukázkové hodnoty:

<URL>http://vas-obchod.cz/talevize-led40d2080.html</URL>
IMGURL - Povinná položka při zadání EXTERNAL_PRODUCT
Typ hodnoty: string
Násobnost: 1
Popis: Odkaz na obrázek produktu ve formátu JPG, případně PNG. Pokud lze vybírat, vždy je vhodnější odkazovat na obrázek s bílým pozadím. URL odkaz je třeba uvádět v nezakódované podobě (dle specifikace RFC 3986).

Ukázkové hodnoty:

<IMGURL>http://vas-obchod.cz/images/LED40D2080.jpg</IMGURL>
PRICE_VAT - Nepovinná položka
Typ hodnoty: real
Násobnost: 0 až 1
Popis: Aktuální cena produktu včetně DPH. Částka musí být uvedena v Kč. Musí obsahovat pouze číslo (bez udání měny). V případě desetinných míst použijte oddělovač ".". Číslo nesmí obsahovat mezery.

Ukázkové hodnoty:

<PRICE_VAT>6999</PRICE_VAT>
PRICE_BEFORE - Nepovinná položka
Typ hodnoty: real
Násobnost: 0 až 1
Popis: Původní cena produktu před zlevněním. Částka musí být uvedena v Kč. Musí obsahovat pouze číslo (bez udání měny) V případě desetinných míst použijte oddělovač ".". Číslo nesmí obsahovat mezery.

Ukázkové hodnoty:

<PRICE_BEFORE>3000</PRICE_BEFORE>
VAT - Nepovinná položka
Typ hodnoty: int
Násobnost: 0 až 1
Popis: Výše sazby DPH. Položka musí obsahovat pouze číslo bez znaku procent.

Ukázkové hodnoty:

<VAT>21</VAT>
SALE - Nepovinná položka
Typ hodnoty: int
Násobnost: 0 až 1
Popis: Výše slevy v procentech. Obsahuje pouze celá čísla bez znaku procenta. Hodnota by měla být zaokrouhlována od 0,5 včetně nahoru.

Ukázkové hodnoty:

<SALE>30</SALE>
VALIDITY - Nepovinná položka
Typ hodnoty: complex
Násobnost: 0 až 1
Popis: Pokud některá položka v letáku má jiné datum platnosti, než je celková platnost letáku, pak je nutné tuto položku vyplnit. Jedná se o párový element uvozující a ukončující informace o začátku a konci konkrétní položky v letáku, která dobou platnosti vybočuje od ostatních položek téhož letáku.
PRODUCT_VALIDITY_START - Nepovinná položka
Typ hodnoty: date
Násobnost: 0 až 1
Omezení: Datum ve formátu RRRR-MM-RR
Popis: Počáteční datum platnosti ceny produktu. Nutno vyplnit ve formátu RRRR-MM-DD.

Ukázkové hodnoty:

<PRODUCT_VALIDITY_START>2015-08-15</PRODUCT_VALIDITY_START>
PRODUCT_VALIDITY_END - Nepovinná položka
Typ hodnoty: date
Násobnost: 0
Omezení: Datum ve formátu RRRR-MM-DD
Popis: Konečné datum platnosti ceny produktu. Nutno vyplnit ve formátu RRRR-MM-DD.

Ukázkové hodnoty:

<PRODUCT_VALIDITY_END>2015-09-03</PRODUCT_VALIDITY_END>
EAN_LIST - Nepovinná položka
Typ hodnoty: complex
Násobnost: 0 až 1
Popis: Uvozuje a uzavírá výčet čárových kódů variant konkrétního produktu.
EAN - Nepovinná položka
Typ hodnoty: string
Násobnost: 0
Popis: Čárový kód produktu, nepovinná, nicméně doporučená položka v datovém souboru.

Ukázkové hodnoty:

<EAN>0987654321</EAN>
POSITION - Nepovinná položka
Typ hodnoty: complex
Násobnost: 0 až 1
Popis: Uvádí a uzavírá informace umístění pozic každé jednotlivé mapy v px (prokliknutelné datové výseče letáku).
POSITION_TOP - Povinná položka při zadání POSITION
Typ hodnoty: int
Násobnost: 1
Omezení: Nutno vyplnit v případě zadání <POSITION>
Popis: Poloha umístění levého horního rohu klikací mapy na stránce shora.

Ukázkové hodnoty:

<POSITION_TOP>15</POSITION_TOP>
POSITION_LEFT - Povinná položka při zadání POSITION
Typ hodnoty: int
Násobnost: 1
Omezení: Nutno vyplnit v případě zadání <POSITION>
Popis: Poloha umístění levého horního rohu klikací mapy na stránce zleva.

Ukázkové hodnoty:

<POSITION_LEFT>150</POSITION_LEFT>
POSITION_WIDTH - Povinná položka při zadání POSITION
Typ hodnoty: int
Násobnost: 1
Omezení: Nutno vyplnit v případě zadání <POSITION>
Popis: Šířka jedné konkrétní klikací mapy.

Ukázkové hodnoty:

<POSITION_WIDTH>250</POSITION_WIDTH>
POSITION_HEIGHT - Povinná položka při zadání POSITION
Typ hodnoty: int
Násobnost: 1
Omezení: Nutno vyplnit v případě zadání <POSITION>
Popis: Výška jedné konkrétní klikací mapy.

Ukázkové hodnoty:

<POSITION_HEIGHT>165</POSITION_HEIGHT>
MARKETS - Nepovinná položka
Typ hodnoty: complex
Násobnost: 0 až 1
Popis: Uvádí a uzavírá informace o pobočkách, pro které je daný leták platný.
MARKET_ID - Nepovinná položka
Typ hodnoty: string
Násobnost: 0
Popis: Definice platnosti letáku v pobočkách - id z feedu poboček, možno uvést vícekrát (pokud je leták platný ve více pobočkách). Pokud bude využito, leták bude přiřazen pouze vybraným pobočkám.

Ukázkové hodnoty:

<MARKET_ID>6653</MARKET_ID>