Reklama

Všeobecné podmínky použití

Základní ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.kupi.cz (dále též „Portál“) je společnost Kupi.cz retail, s.r.o., IČ: 02869802, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 224583 (dále též „Provozovatel“).

Každý uživatel je povinen se před používáním Portálu seznámit s těmito Všeobecnými podmínkami použití (dále též „Podmínky“), používáním Portálu pak projevuje souhlas s těmito Podmínkami a jejich jednotlivými ustanoveními a je povinen se jimi řídit.

Cílem Portálu je poskytnout uživatelům přehledné informace o slevách zboží v kamenných prodejnách a eshopech, jakož i další informace s tímto spojené (akční letáky, seznam prodejen, otevírací doby, apod.).

Zřeknutí se záruky

Rozumíte a přijímáte, že:

Údaje na Portálu jsou poskytovány „tak, jak jsou“, tedy bez záruky jejich přesnosti. Portál používáte na vlastní riziko. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za následky použití informací nalezených na Portálu.

Provozovatel nezaručuje:

  • že informace na Portálu odpovídají účelu vaší návštěvy;
  • nepřerušený provoz Portálu;
  • bezchybný provoz Portálu.

Veškeré informace o produktech a slevách uvedené na Portálu jsou čerpány z oficiálních materiálů uvedených prodejců (tj. webové stránky prodejců, akční letáky, atd.). Slevy uvedené na Portálu platí od a do uvedeného data nebo do vyprodání zásob. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nemohou být použity pro vymáhání zboží dle uvedených specifikací. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou chybnou informací či nesprávností údajů uvedených na Portálu. Riziko vzniku škody v souvislosti s chybnými údaji nese výhradně uživatel sám.

Portál může obsahovat odkazy na jiné stránky, které patří jiným jednotlivcům a právním subjektům. Uznáváte a souhlasíte, že Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přístupnost nebo obsah těchto zdrojů ani za následky spojené s použitím takového obsahu.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přesnost informací prezentovaných na Portálu a vyhrazuje si právo bez předchozího upozornění změnit jakýkoli materiál umístěný na Portálu.

Provozovatel může kdykoliv dočasně nebo trvale ukončit provozování Portálu bez předchozího upozornění.

Zakázaná činnost

Uživatel Portálu nesmí používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení Provozovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.

Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru Provozovatele, na kterém je Portál provozován, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel zejména nesmí server Provozovatele, na kterém je Portál provozován, zatěžovat automatizovanými požadavky.

Uživatel Portálu nesmí žádným způsobem (automatizovaně i neautomatizovaně) vytěžovat databázi a/nebo Portál Provozovatele. Uživatel není oprávněn žádným způsobem přebírat obsah Portálu.

Soukromí

Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zásady ochrany soukromí Portálu jsou vždy dostupné na této adrese: www.kupi.cz/oou. Tento dokument popisuje podmínky, za nichž Provozovatel uchovává a používá údaje získané od uživatelů.

Souhlasem s těmito Podmínkami také souhlasíte se zásadami ochrany soukromí Provozovatele.

Přenos informací

S veškerými neosobními sděleními nebo materiály, které přenesete na Portál prostřednictvím elektronické pošty nebo jiným způsobem, včetně veškerých údajů, otázek, komentářů, recenzí, hodnocení, návrhů a podobně, je a bude zacházeno jako s nedůvěrnými a otevřenými sděleními či materiály. Vše, co přenesete nebo zašlete, se stane vlastnictvím Provozovatele a bude moci být použito pro jakýkoliv účel, včetně, mimo jiného, reprodukce, sdělení, přenosu, zveřejnění, vysílání a zaslání. Provozovatel nemá žádnou povinnost používat předložené informace.

Závěrečná ustanovení

Portál a jeho jednotlivé součásti (software, grafický design atd.) je chráněno autorským právem Provozovatele. Každý je povinen vyvarovat se porušování těchto autorských práv, jinak se vystavuje možnosti soudního postihu (náhrada škody, trestní odpovědnost, atd.).

Nic v těchto Podmínkách nezakládá mezi Provozovatelem a vámi vztah zastupitelství, spolupráce, zaměstnanecký nebo jakýkoli jiný vztah, který není přímo specifikován v těchto Podmínkách.

Provozovatel je oprávněn Podmínky kdykoliv změnit. Tyto změny jsou pro uživatele závazné od okamžiku jejich zveřejnění, popř. od jiného okamžiku uvedeného Provozovatelem.

Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována Provozovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

Tyto podmínky jsou závazné pro všechny uživatele Portálu dnem jejich zveřejnění.


Uherské Hradiště, 30. června 2014

Kupi.cz retail, s.r.o.
Radlická 3294/10
150 00 Praha 5
Reklama