Reklama

Všeobecné podmínky použití

Základní ustanovení

Provozovatelem internetových stránek dostupných z internetové adresy (URL): https://www.kupi.cz/ (dále též „Portál“) je společnost Kupi.cz retail, s.r.o., IČ: 02869802, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 224583 (dále též „Provozovatel“).

Každý uživatel Portálu je povinen se před užíváním Portálu seznámit s těmito Všeobecnými podmínkami užití (dále též „Podmínky“), používáním Portálu pak projevuje souhlas s těmito Podmínkami a jejich jednotlivými ustanoveními a je povinen se jimi řídit.

Tyto podmínky upravují užití Portálu, dále upravují práva a povinnosti osob užívajících Portál (dále jen „Uživatel“) při vstupu na Portál a dalším užívání Portálu, jakož i další související právní vztahy.

Funkce Portálu jsou dostupné pouze registrovaným Uživatelům Portálu. Uživatel se může na Portál registrovat pouze prostřednictvím uživatelského účtu Seznam.cz, v takovém případě se registrace Uživatele řídí těmito Podmínkami a Smluvními podmínkami pro registraci uživatelů společnosti Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685, dostupnými z internetové adresy (URL): https://napoveda.seznam.cz/cz/login/smluvni-podminky-2017/smluvni-podminky-pro-registraci-uzivatelu-1-11-2017/ a/nebo se Uživatel může registrovat prostřednictvím přihlášení sociální sítě Facebook.

Cílem Portálu je poskytnout uživatelům přehledné informace o slevách zboží v kamenných prodejnách a e-shopech, jakož i další informace s tímto spojené (akční letáky, seznam prodejen, otevírací doby, apod.).

Zřeknutí se záruky

Rozumíte a přijímáte, že:

Údaje na Portálu jsou poskytovány „tak, jak jsou“, tedy bez záruky jejich přesnosti. Portál používáte na vlastní riziko. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za následky použití informací nalezených na Portálu.

Provozovatel nezaručuje:

  • že informace na Portálu odpovídají účelu vaší návštěvy;
  • nepřerušený provoz Portálu;
  • bezchybný provoz Portálu.

Veškeré informace o produktech a slevách uvedené na Portálu jsou čerpány z oficiálních materiálů uvedených prodejců (tj. webové stránky prodejců, akční letáky, atd.). Slevy uvedené na Portálu platí od a do uvedeného data nebo do vyprodání zásob. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nemohou být použity pro vymáhání zboží dle uvedených specifikací. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou chybnou informací či nesprávností údajů uvedených na Portálu. Riziko vzniku škody v souvislosti s chybnými údaji nese výhradně Uživatel sám.

Portál může obsahovat odkazy internetové stránky provozované třetími osobami. Uznáváte a souhlasíte, že Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přístupnost nebo obsah těchto zdrojů ani za následky spojené s použitím takového obsahu.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přesnost informací prezentovaných na Portálu a vyhrazuje si právo bez předchozího upozornění a bez náhrady změnit jakýkoli materiál umístěný na Portálu.

Provozovatel může kdykoliv dočasně nebo trvale ukončit provozování Portálu bez předchozího upozornění a bez náhrady.

Zakázaná činnost

Uživatel Portálu nesmí používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení Provozovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.

Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru Provozovatele, na kterém je Portál provozován, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel zejména nesmí server Provozovatele, na kterém je Portál provozován, zatěžovat automatizovanými požadavky.

Uživatel Portálu nesmí žádným způsobem (automatizovaně i neautomatizovaně) vytěžovat databázi a/nebo Portál Provozovatele. Uživatel není oprávněn žádným způsobem přebírat obsah Portálu.

Soukromí

Nakládání s osobními údaji Uživatele podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Registrační číslo provozovatele u Úřadu pro ochranu osobních údajů je 00053266.

Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jimiž se rozumí jméno a příjmení, elektronická adresa, pohlaví a geolokační údaje a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem pro účely realizace práv a povinností z těchto Všeobecných podmínek užití a pro účely vedení uživatelského účtu a kontaktních údajů Uživatele v rámci Portálu.

Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně svých osobních údajů.

Zpracováním osobních údajů Uživatele může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Obchodní sdělení

Uživatel s přijetím těchto Podmínek uděluje Provozovateli v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky, a to jak obchodními sděleními Provozovatele, tak obchodními sděleními třetích stran.

Přenos informací

S veškerými neosobními sděleními nebo materiály, které přenesete na Portál prostřednictvím elektronické pošty nebo jiným způsobem, včetně veškerých údajů, otázek, komentářů, recenzí, hodnocení, návrhů a podobně, je a bude zacházeno jako s nedůvěrnými a otevřenými sděleními či materiály. Vše, co přenesete nebo zašlete, se stane vlastnictvím Provozovatele a bude moci být použito pro jakýkoliv účel, včetně, mimo jiného, reprodukce, sdělení, přenosu, zveřejnění, vysílání a zaslání. Provozovatel nemá žádnou povinnost používat předložené informace.

Závěrečná ustanovení

Portál a jeho jednotlivé součásti (software, grafický design atd.) je chráněno autorským právem Provozovatele. Každý je povinen vyvarovat se porušování těchto autorských práv, jinak se vystavuje možnosti soudního postihu (náhrada škody, trestní odpovědnost atd.).

V případě, že Uživatel bude vyvíjet činnost směřující ke znemožnění nebo omezení provozu Portálu Provozovatele (viď. Zakázaná činnost upravena v těchto Podmínkách), je Provozovatel oprávněn zablokovat či omezit přístup Uživatele na Portál, a to i bez předchozího upozornění a bez náhrady. Zároveň je Provozovatel oprávněn požadovat náhradu škodu v plné výši, kterou uživatel v důsledku činnosti směřující ke znemožnění/omezení provozu Portálu Provozovateli způsobil.

Nic v těchto Podmínkách nezakládá mezi Provozovatelem a vámi vztah zastupitelství, spolupráce, zaměstnanecký nebo jakýkoli jiný vztah, který není přímo specifikován v těchto Podmínkách.

Provozovatel je oprávněn Podmínky kdykoliv změnit. Tyto změny jsou pro uživatele závazné od okamžiku jejich zveřejnění, popř. od jiného okamžiku uvedeného Provozovatelem.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Tyto podmínky jsou závazné pro všechny uživatele Portálu dnem jejich zveřejnění.


V Praze 30. října 2017.

Kupi.cz retail, s.r.o.
Radlická 3294/10
150 00 Praha 5
Reklama
Staňte se mistrem barbecue Šup s tím na gril

Zavřít

Obsah stránky pro přihlášené uživatele

Pro využívání této funkce je nutný souhlas s našimi smluvními podmínkami.

Přihlášení na Kupi.cz

Nově se přihlásíte také účtem od Seznamu. Se svým účtem se tak přihlásíte do všech služeb.

Přihlásit se Seznam účtem

Přihlásit se Kupi.cz účtem

Přihlásit se pomocí facebooku

Pokud ho ještě nemáte, tady si ho vytvoříte.

Výhody přihlášení účtem od Seznamu

Máte problém s přihlášením? Kontaktujte nás.

Výhody přihlášení účtem od Seznamu

  • Jeden účet pro všechny služby
  • Vyšší zabezpečení
  • Všechna vaše nastavení vám přeneseme. O nic tak nepřijdete.

← Zpět

Přihlaste se svým Kupi.cz účtem

Neznám své heslo

Zavřít

Přihlaste se pomocí Seznam účtu

Zdá se, že pro přihlášení ke službě Kupi.cz používáte přihlašování přes Seznam účet. Použijte přihlášení přes Seznam.

← Zpět

Obnoveni zapomenutého hesla

↓ Zpět

Výhody přihlášení účtem od Seznamu
  • Jeden účet pro všechny služby
  • Vyšší zabezpečení
  • Všechna vaše nastavení vám přeneseme. O nic tak nepřijdete.

← Zpět

Máte problémy s přihlášením?

Máte již na Kupi.cz účet a nemůžete se přihlásit? Nebo se vám nedaří registrace? Napište nám a rádi vám pomůžeme.

Děkujeme

Vše proběhlo v pořádku a nyní si můžete Kupi.cz prohlížet.

Pokračovat na Kupi.cz

Váš e-mail byl odeslán na naši podporu

S vyřešením vašeho požadavku vás budeme brzy kontaktovat.

Pokračovat na Kupi.cz

Něco se porouchalo!

Tento e-mail máme v naší databázi již uložen.
Kontaktujte prosím podpora@kupi.cz

Opakovat akci

Zavřít

Obnoveni zapomenutého hesla

E-mail pro obnovení hesla byl úspěšně odeslán.

Zavřít

Obnovte si své heslo na Facebooku

Zdá se, že pro přihlášení ke službě Kupi.cz používáte přihlašovací údaje pro Facebook. Chcete-li si změnit heslo služby Facebook, přejděte na stránku nastavení na webu facebook.com.

Zavřít

Obnovte si své heslo na Seznamu

Zdá se, že pro přihlášení ke službě Kupi.cz používáte přihlašování přes Seznam. Chcete-li si změnit heslo, přejděte na přihlášení přes Seznam.

Obnovte si své heslo na Seznamu.cz

Zavřít

Zjednodušili jsme přihlašování na Kupi.cz.

Nově se přihlásíte i účtem od Seznamu. Zjistit více.

Zavřít

Protože jsme součástí Seznamu, zjednodušili jsme přihlašování na Kupi.cz. Přihlaste se přes červené tlačítko pomocí stejného hesla jako třeba na Seznam Emailu. Červeným tlačítkem se budete přihlašovat i do budoucna.

Přihlásit se Seznam účtem

Vytvořit Seznam účet

V případě problému kontaktujte prosím podpora@kupi.cz

Protože jsme součástí Seznamu, zjednodušili jsme přihlašování na Kupi.cz. Přihlaste se přes červené tlačítko pomocí stejného hesla jako třeba na Seznam Emailu.

Přihlásit se Seznam účtem

Zavřít

Změna e-mailu proběhla úspěšně. E-maily vám budou chodit na adresu Seznamu.

Pro využívání této funkce je nutný souhlas s našimi smluvními podmínkami.

Zavřít

Vytvoření účtu od Seznamu proběhlo úspěšně. E-maily vám budou chodit na stejnou adresu jako doposud.

Pro využívání této funkce je nutný souhlas s našimi smluvními podmínkami.

Zavřít

Obsah stránky pro přihlášené uživatele

Pro využívání této funkce je nutný souhlas s našimi smluvními podmínkami.