Schneider lekáreň akciový magazín - Virostop ústny alebo nosový sprej, pá 1. 1. – ne 31. 1.