Schneider lekáreň akciový magazín, st 5. 1. – po 31. 1.