MILK-AGRO akčný leták - Zľavomilk, st 2. 6. – út 15. 6.