Flying Tiger aktuálna ponuka, so 1. 5. – po 31. 5.