dm drogerie markt Journal - Súťaž o auto, ne 1. 11. – po 30. 11.